23948sdkhjf

Utbildning: Diabetes - en helhetssyn

Diabetes är en av de snabbast växande folksjukdomarna i världen och är följaktligen ett mycket stort terapiområde som kommer att fortsätta växa kraftigt under överskådlig tid. Forskningen inom diabetes gör samtidigt stora framsteg, liksom på läkemedelsfronten. Samtidigt skärps de nationella kvalitetskraven för god diabetesvård.

Kursens mål
Denna kurs ger ingående kunskap om den medicinska vetenskapen bakom diabetes och den specifika hanteringen av diabetes och diabetiker, och utvecklar din förmåga att självständigt och kritiskt värdera diabetologiska frågeställningar.

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper om diabetes och dess subtyper hos vuxna och barn. Innehållet spänner över den basala metabolismen och fysiologi på cell-, organ- och helkroppsnivå till diabetisk patogenes och behandling och vidare till komplikationer.
Kursens innehåll omfattar dessutom diabetessjukdomens historia, epidemiologi, kostnader, etiologi, patogenes, betacellens dysfunktion, mekanismer för insulinresistens, terapeutiska och diagnostiska möjligheter, framtidsutsikter beträffande prevalens och incidens av diabetes regionalt, och dess komplikationer och behandling.

Tid och plats
Kursen startar 21 februari 2013 och avslutas den 30 maj 2013. Undervisningen sker på torsdagar mellan kl 13-17. Kursen kommer att ges vid Södersjukhuset, Stockholm.

Anmälan och pris
Anmälan görs via Karolinska Institutet, Avd. för Uppdragsutbildning webbplats, http://ki.se/uppdragsutbildning
Priset för kursen är 40 000 SEK exkl. moms.
Sista anmälningsdatum: 2012-12-15

För mer information, kontakta Professor Åke Sjöholm +46 (0) 8-616 32 19, ake.sjoholm@sodersjukhuset.se

Läs mer om kursen på ki.se/uppdragsutbildning
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062