23948sdkhjf

Getinge köper Kinabaserade Acare Medical Science

Getinge förvärvar Acare Medical Science Ltd. i Kina som ett led i sin strategi att öka exponeringen mot tillväxtmarknaderna

Getinge har idag tecknat ett bindande avtal om att förvärva samtliga aktier i Acare Medical Science Ltd, ett Kina-baserat bolag som i första hand är inriktat mot mellan segmentet inom primärt sjukhussängar. Förvärvet är i linje med Getinges uttalade strategi att öka närvaron på tillväxtmarknaderna och att erbjuda ett produktutbud som vänder sig till priskänsliga kundsegment.

Om Acare Medical

Bolaget, som grundades 1999, har sitt huvudkontor med produktutveckling och produktion i ZhuHai Kina. Omsättningen förväntas uppgå till 135 Mkr för innevarande kalenderår. Acare Medical säljer sina produkter genom egen säljorganisation i södra Kina och via distributörer i övriga Kina. Försäljningen till kunder utanför Kina uppgår till cirka 30 % av omsättningen. Acare Medical har cirka 250 medarbetare.

Transaktionen

Förvärvspriset för Acare Medical uppgår till 180 Mkr och motsvarar EV/EBITDA multipel om nio gånger.

Förvärvet kommer att ingå i affärsområdet Extended Care och kommer tillsammans med affärsområdets produkter förbättra möjligheterna till tillväxt i Kina. Samtidigt kommer Acares produktportfölj att vara mer relevant för många tillväxtmarknader där affärsområdets befintliga produkter, marknadsorganisation och säljkanaler redan är etablerat. Extended Cares produktportfölj kommer också att göras tillgänglig för Acares kundsegment och marknader. Acare förväntas ha en fortsatt god tillväxt och kommer dessutom att dra fördelar av Extended Cares redan väletablerade säljorganisation i Asien, Mellanöstern och Afrika.

Acare Medical, vars resultatpåverkan för 2012 bedöms bli obetydlig, kommer att ingå i Getingekoncernen från och med den 1 juli innevarande år. Acare Medical förväntas bidra positivt till koncernens vinst per aktie under 2013.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062