23948sdkhjf

Regeringens beställning: Ny vårdgaranti med kortare väntetider

Regeringen vill ha en ny vårdgaranti med betydligt kortare tidsgränser än idag. En särskild utredare tillsätts nu för att ta fram ett sådant förslag.

Den lagstadgade vårdgaranti som infördes 2010 har aldrig helt uppfyllts, och de senaste åren har väntetiderna fortsatt att öka, konstaterade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vid en presskonferens på torsdagsmorgonen.

– Att tvingas vänta på vård kan utöver förvärrade medicinska tillstånd skapa oro, stress och öka lidandet hos patienten. För att fler ska få vård i tid behövs en ny modell för vårdgarantin som är tydligare, skarpare och utgår från patientens behov av vård.

Förutom kortare tidsgränser ska den nya vårdgarantin ge patienter möjlighet att snabbare än i dag få vård hos en vårdgivare i någon annan än den egna regionen, utan att det ska kosta extra för patienten.

Utredaren, som ännu inte är namngiven, ska bland annat lämna förslag på åtgärder som kan vidtas mot huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin.

Utredningen ska också kartlägga behovet av kontinuitet och sammanhållen vård samt ge förslag på hur patienter kan få tillgång till fast läkarkontakt inom den specialiserade vården.

Förslag ska också lämnas på statliga engångsinsatser för att korta väntetiderna i enskilda regioner eller i samtliga regioner.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.283