23948sdkhjf

Teknik för förflyttningar ska underlätta i äldreomsorgen

Flera rapporter har kommit de senaste åren om brist på personal i äldreomsorgen. Antalet anställda skulle behöva öka med drygt 30 procent fram till 2031 för att möta behoven, enligt Sveriges Kommuner och Regioner. På Hjälpmedelcenter Sverige hoppas man att en metod för förflyttningsteknik kan vara en del av lösningen. 

– En av de stora utmaningarna är att antalet äldre som har hjälpbehov förväntas öka de närmsta tio åren. Så vi måste hitta sätt att bibehålla den personal som vi redan har och skapa goda förutsättningar för att de ska orka, säger Erik Larson, arbetsterapeut på Hjälpmedelscenter Sverige, HMC.

Sveriges Kommuner och regioner menar att kompetensutmaningarna som äldreomsorgen står inför bland annat behöver bemötas med nya arbetssätt och att kompetensutveckla de befintliga medarbetarna.

På Hjälpmedelcenter Sverige har man arbetat fram en metod baserad på förflyttningskunskap där man utreder och tar vara på vårdtagarens egna förmågor samt utnyttjar hjälpmedel på ett optimalt sätt. Med hjälp av metoden hoppas de kunna bidra till att hitta nya arbetssätt som frigör resurser och samtidigt gynnar både vårdtagare och personal.

Om vi utnyttjar vårdtagarens resurser och den fysiska miljön till fullo minskar vi belastningen på personalen med upp till 70 procent

– Vårt arbetssätt fokuserar på att maximera vårdtagarens delaktighet. Metoden går även ut på att till fullo använda den fysiska miljön, alltså att vi använder hjälpmedel på korrekt sätt för att exempelvis ta bort friktion under skuldrorna när en vårdtagare ska trycka sig längre upp i sängen. Om vi utnyttjar vårdtagarens resurser och den fysiska miljön till fullo minskar vi belastningen på personalen med upp till 70 procent enligt våra mätningar.

Metoden har positiva konsekvenser både för vårdtagaren och vårdpersonalen, menar Erik Larson.

– Det hjälper vårdtagaren att bibehålla sina förmågor så länge som det är möjligt och därmed kan vi förskjuta ett hjälpbehov på framtiden och fördröja en försämring av förmågor. Dessutom är det gynnsamt för personalen. Desto mer kraft som vårdtagaren själv kan använda, desto mindre kraft behöver personalen komma in och hjälpa till med.

Med hög kompetens inom förflyttningskunskap och en väl anpassad fysisk miljö skapas, enligt Erik Larson, förutsättningar för vårdpersonal att i vissa fall arbeta självständigt med vårdtagaren.

Vårt arbetssätt fokuserar på att maximera vårdtagarens delaktighet

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket år 2014 beror 73 procent av alla belastningsolyckor med sjukfrånvaro på lyft.

– Om vi inte förbättrar personalens arbetsmiljö finns det risk att de lämnar äldreomsorgen och att det blir ännu svårare att rekrytera, säger Erik Larson.

Han föreläser tillsammans med Kicki Reifeldt på Fokus Hjälpmedel Stockholm den 25 till 26 oktober. Där kommer de att lyfta äldreomsorgens utmaningar och hur deras metod för förflyttningar kan vara en del av lösningen. De ska även berätta om ett forskningsprojekt där de just nu arbetar med att implementera metoden på ett äldreboende i Karlstad.

– När projektet är klart kommer vi att utvärdera det hälsoekonomiskt och sedan publicera våra resultat.

Se mer om eventet Artikeln är en del av vårt tema om Hjälpmedel.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094