23948sdkhjf

Realheart tar in ny finansiering – hoppas inleda kliniska studier 2024

Medicinteknikbolaget Realheart, som utvecklar ett artificiellt hjärta, har beslutat om två nyemissioner på totalt upp till 73 miljoner kronor.

Den största delen av finansieringen utgörs av en företrädesemission, där bolaget vid full teckning tillförs cirka 56 miljoner kronor. Den omfattas till drygt 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande av befintliga aktieägare och externa investerare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Likviden ska bland annat användas till fortsatta prekliniska studier med bolagets kompletta, konstgjorda hjärta, Realheart TAH, där man införlivar ett fyrkammarsystem med två förmak och två kamrar, vilket ska ge ett blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation.

De pågående djurstudierna utförs i syfte att uppfylla de krav som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har för att få påbörja kliniska studier i människa. Realheart har som målsättning att påbörja sådana kliniska studier under 2024.

Förutom företrädesemissionen föreslår Realhearts styrelse också en riktad emission på motsvarande cirka 17 miljoner kronor till Europeiska innovationsrådets (EIC) program Accelerator, som har till syfte att stödja banbrytande teknik och innovationer med potential att skala upp internationellt. Den riktade emissionen är villkorad av företrädesemissionens utfall.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141