23948sdkhjf

Vi som älskar MedTech!

MedTech Magazine är en mötesplats för leverantörer och upphandlare inom medicinteknik i Sverige. Vi är en oberoende tidning som bevakar och skriver om det som engagerar och intresserar den medicintekniska sektorn.

MedTech Magazine utkommer med 4 nummer per år.
Upplagan är 7 000 ex och distribueras fritt till berörda parter inom den medicintekniska sektorn i Sverige.

MedTech Magazine är mötesplatsen
Målgruppen för tidningen är beslutsfattare på medtechföretagen, inköpare/upphandlare på landstingen och i sjukvården. Därtill kommer verksamhetschefer/vårdenhetschefer i både sluten och öppen vård, medicintekniska chefer, sjukhusledningar samt landstingsråd. I viss mån når tidningen även andra berörda i omvärlden för medtech som till exempel berörda myndigheter, politiker och slutanvändare.

Tidningen består av intervjuer, nyheter och reportage från mässor och konferenser. Här behandlas upphandling, politik, finans och ämnen som är viktiga för leverantörer och inköpare av medicinteknik, som till exempel certifiering, regulatoriska ärenden, kvalitetshantering, export, innovationer och mycket, mycket mer.

MedTech Magazine jobbar med ett advisory board och har ett nära samarbete med föreningen Landstingsnätverket för Upphandling, för att få fakta och ett relevant innehåll för våra läsare. De färdiga artiklarna och urvalet i tidningen är helt och hållet redaktionen och chefredaktionens ansvar.


Vad kan MedTech Magazine erbjuda Dig?

1. Är du ett medicintekniskt företag, en sjukvårdens leverantör?
I MedTech Magazine kan du profilannonsera ditt företag och dina produkter gentemot landets alla upphandlare och inköpare, på landsting, sjukhus och större vårdenheter. Du når även verksamhetschefer och vårdenhetschefer i både sluten och öppen vård. Var och en är lika viktig i både inköps- och upphandlingsprocessen. Du kan även söka efter samarbetspartners och potentiella investerare.

2.Vill du nå leverantörer eller upphandlare av medicinteknik?
Med en annons i MedTech Magazine når du upphandlare, politiker och beslutsfattare i landsting och industri.

3. Platsannonsera
I MedTech Magazine kan du platsannonsera för att rekrytera medarbetare med bakgrund, kompetens och nätverk från den medicintekniska sektorn och forskning.

Vill du veta mer om vårt erbjudande kontaktar du Sven-Erik Bjarnesson, på seb@vendo-media.se!

Sänd till en kollega

0.031