23948sdkhjf

Här är akademikeryrkena i branschen med bäst jobbchanser

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och audionomer hör till de akademiker som det kommer att råda stor efterfrågan på de närmaste åren, enligt en ny rapport från Sacoförbunden.

I rapporten Framtidsutsikter presenteras prognoserna för hur arbetsmarknaden kommer att se ut på fem års sikt. Syftet är bland annat att underlätta för den som står i begrepp att välja högskoleutbildning.

Flera yrken inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet spås de närmaste åren präglas av låg arbetslöshet och liten konkurrens om jobben, och det gäller även för bland annat biomedicinska analytiker.

Några exempel:

· Arbetsterapeut

Arbetslösheten är mycket låg, och på fem års sikt väntas det vara fortsatt liten konkurrens om jobben för nyutexaminerade arbetsterapeuter. Behovet av arbetsterapeuter väntas öka, bland annat för att andelen äldre i befolkningen ökar och för att behovet av rehabiliteringsinsatser växer. "Statens satsning på rehabilitering för att bryta sjukfrånvaro och främja återgång i arbete påverkar efterfrågan på arbetsterapeuter", står det i Sacos rapport.

· Fysioterapeut

Idag råder brist på fysioterapeuter och det är svårt rekrytera i hela landet. På fem års sikt väntas konkurrensen om jobben vara liten för både nyutexaminerade och erfarna fysioterapeuter. Behovet väntas öka såväl inom den kommunala hälso- och sjukvården som inom elevhälsan i skolan, försäkringsbranschen och vid rehabiliteringsinsatser hos arbetsgivare.

· Audionom

En allmänt ökad efterfrågan på hörselvård har lett till ökad efterfrågan på audionomer. Prognosen till 2028 är fortsatt liten konkurrens om jobben. En allt äldre befolkning i kombination med teknisk och medicinsk utveckling göra att människor behöver och kan rehabiliteras. Enligt rapporten kan det dock vara lite svårare att få jobb på utbildningsorterna.

· Logoped

Logopedernas arbetsmarknad präglas av balans, och kommer att vara i balans även på fem års sikt. Det betyder att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. "Arbetslösheten för logopeder har under lång tid legat på en låg nivå, och ingenting tyder på att detta kommer att ändras", skriver rapportförfattarna.

· Biomedicinsk analytiker

Arbetsmarknaden kännetecknas av liten konkurrens eller, som rapporten uttrycker det, "det går också att beskriva som akut brist". Bristen på biomedicinska analytiker väntas bestå och till och med tillta på fem års sikt. Anledningen är pensionsavgångar, för få examinerade och att alltför många lämnar yrket.

· Biomedicinare

Idag råder balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade biomedicinare, och prognosen är att det även kommer att råda balans även om fem år. Det väntas finnas ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb.

Artikeln är en del av vårt tema om Jobb & Karriär.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078