23948sdkhjf

Boverket vill göra rullstolsgarage bidragsberättigade

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen om rullstolsgarage, har färre bidrag för bostadsanpassningar för rullstolsgarage beviljats.

I en ny rapport föreslår Boverket en komplettering i 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag, så att det tydligt framgår att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att kunna förvara sina hjälpmedel i anslutning till sin bostad. Man påpekar att ändamålet med lagen är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till eget boende.

Boverket vill även att det ska framgå att en bostadsanpassning kan ske genom att byta, flytta, komplettera eller på annat sätt anpassa de fasta funktioner som kan behövas. Vidare skriver man att i en bostadsanpassning bör man även väga in sådana faktorer, som exempelvis gör det möjligt att ladda eldrivna rullstolar.

Som fast funktion räknar Boverket "själva byggnaden där bostaden finns, marken i anslutning till byggnaden och sådan anordning eller inredning som kan anses tillhöra byggnaden eller marken". 

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, (2020 referat 70) menade domstolen att ett lätt flyttbart rullstolsgarage inte var en komplettering av en fast funktion och rullstolsgaraget ansågs därmed inte vara bidragsberättigat. Efter HFD:s dom har de flesta kommuner slutat bevilja bostadsanpassningsbidrag till lätt flyttbara rullstolsgarage.

Många kommuner lämnar i nuläget inte ut elrullstolar som hjälpmedel förrän mottagaren visat att det finns en förvaring för elrullstolen, som uppfyller hjälpmedelscentralens krav. 

I propositionen som låg till grund för den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag, uttalades det att bidrag ska kunna lämnas även för åtgärder som inte är fastmonterade i byggnaden. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och funktionell koppling till den fasta funktionen. Enligt Boverket ska det därför bli möjligt att bevilja bostadsanpassningsbidrag till lätt flyttbara rullstolsgarage.

Artikeln är en del av vårt tema om Fokus Hjälpmedel.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.077