23948sdkhjf

TLV: Anhörigas livskvalitet bör kunna ha betydelse vid beslut om subvention

Även anhörigas livskvalitet bör kunna beaktas när beslut tas om subventioner av läkemedel. Det menar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

I en rapport till regeringen lämnar myndigheten förslag på åtgärder som kan underlätta för patienter att kunna ta dela av nya genterapier mot svåra sjukdomar, där effekten av behandlingen är osäker och kostnaden mycket hög.

Ett av förslagen går ut på att TLV i vissa situationer ska kunna ta hänsyn även till effekten på anhöriga vid den hälsoekonomiska analysen i samband med att beslut fattas om subvention av läkemedel. På senare år har det blivit allt vanligare att ansökningar till TLV innehåller sådan information, men myndigheten har inte beaktat den, eftersom det saknas riktlinjer för hur bedömningen ska ske.

TLV gav en forskargrupp från Karolinska institutet i uppdrag att undersöka frågan, och konstaterar med stöd av dess rapport att en behandling som har god effekt på patientens hälsa i vissa fall även har en påtaglig effekt på anhörigas psykiska och fysiska hälsa.

"Vi anser att detta i särskilt hög utsträckning gäller långvarig kronisk sjukdom i de fall då patientens tillstånd kan leda till en informell vårdbörda för den anhöriga som i stor utsträckning påverkar vardag, familjeliv, möjlighet till förvärvsarbete och psykisk hälsa. Detta bör därför kunna beaktas i prioriteringsbeslut", skriver TLV i rapporten.

Myndigheten konstaterar att det finns "metodologiska utmaningar" kring hur effekten ska beräknas och att det ofta finns brister i data och evidens. Därför planerar man att utveckla metoder för att beräkna effekter på anhörigas livskvalitet och kriterier för när denna effekt ska beaktas.

Rapporten till regeringen innehåller även ett förslag om att TLV tillsammans med regioner och företag skapröva utfallsbaserade betalningsmodeller, där storleken på betalningen till företaget beror på hur stor hälsovinsten verkligen blir.

Det är i dag svårt både för betalare och företag att se vad de ekonomiska konsekvenserna blir i praktiken av att implementera en viss betalningsmodell. Vi har därför tittat på hur hälsoekonomiska beräkningar kan anpassas så att det verkligen syns hur stor riskminskning som betalningsmodellen ger. Vi håller också på att ta fram ett simuleringsverktyg som kan användas av alla aktörer på marknaden, säger Douglas Lundin, chefsekonom på TLV, i ett pressmeddelande.

TLV föreslår också en grundlig utredning av hur volym ska få påverka priset på läkemedel. Bakgrunden är bland annat att läkemedelsföretagen ofta begär mycket högre priser för läkemedel mot sällsynta tillstånd som säljs i små volymer, i termer av kostnad per vunnen hälsovinst än för läkemedel mot mer vanliga tillstånd.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078