23948sdkhjf

Xvivo: Större potential på kort sikt för mänskliga djurorgan

Transplantationsbolaget Xvivo Perfusion ser på kort sikt en större potential för organtransplantation av mänskliga organ mellan människor än för så kallad xenotransplantation, där organ, celler eller vävnader transplanteras över artgränser.

I januari i år utfördes en transplantation i USA där ett genmodifierat grishjärta inopererades i en patient med allvarlig hjärtsjukdom. Vid denna transplantation användes Xvivos teknologi för bevarande av hjärtan som består av en engångsartikel som kontinuerligt kyler, syresätter och pumpar runt en lösning genom det vilande hjärtat.

"Teknologin är i kliniska studier med avsikt att samla data inför kommande registreringar (CE-märke och FDA-godkännande)", skriver Xvivos medicinska chef Andreas Wallinder i ett mejlsvar till Nyhetsbyrån Direkt.

Ungefär två månader efter transplantationen avled patienten. Dödsorsaken har inte offentliggjorts, men patientens tillstånd hade börjat försämras flera dagar innan dödsfallet, uppgav läkarna.

Forskning kring xenotransplantation är en del i försöken till att åtgärda organbristen inom transplantationsområdet. Just inom hjärtområdet finns även utveckling av mekaniska hjärtan, där bland annat Real Heart är verksamma. Ett möjligt svar på organbristen skulle i framtiden även kunna besvaras av så kallad 3D-bioskrivning.

Glycorex Transplantation är ett annat svenskt bolag med teknologi inom xenotransplantation, men där bolaget i dag är fokuserade på allotransplantation, där organ transplanteras mellan två människor, en donator och en mottagare.

Xvivos nuvarande verksamhet är huvudsakligen fokuserad kring så kallad allotransplantation. Det organ där bolaget har kommit längst fram med är lungor, där bolaget använder en metod för utvärdering av organet inför en transplantation.

Metoden benämns inom branschen lungperfusion och genomförs utanför kroppen. Dessutom har Xvivo en lösning som används för att bevara organ utanför kroppen inför en transplantation.

Hur arbetar ni mot xenotransplantation inom Xvivodag?
"De två center i världen som kommit längst inom xenotransplantation är professor Bruno Reicharts grupp i München University, Tyskland och Professor Muhammad M. Mohiuddin University of Maryland School of Medicin, USA. Den senare var de som utförde hjärttransplantationen gris till människa i januari. Båda grupperna använder Xvivos teknologi för bevarande av donerade hjärtan utanför kroppen sedan flera år tillbaka och menar att detta varit avgörande för de framgångar de gjort. Xvivos produkter inom samtliga organ (hjärta, lunga, lever, njure) kan användas vid xenotransplantation", skriver Andreas Wallinder i mejl.

Vilken möjlig potential ser ni för era befintliga produkter inom detta område?
"I dagsläget är Xvivos hjärtteknologi använd i tre kliniska studier för transplantationer med mänskliga donerade hjärtan på sammanlagt 13 transplantationskliniker i världen. På kort sikt finns den stora möjligheten inom detta område. Närmare 8.000 hjärttransplantationer utförs årligen i världen. Xvivos teknologi har potential att förbättra överlevnad och minska komplikationer för den som transplanteras. Detta genom att det donerade hjärtat skyddas från skada och kan leva längre utanför kroppen om det transporteras med Xvivos teknologi jämfört med dagens transport på is."

Han fortsätter:

"För xenotransplantaion har den första banbrytande hjärttransplantationen till människa nu skett. Troligen kommer den följas av flera enstaka transplantationer under den kommande tiden och så småningom av en klinisk studie med ett större antal patienter. Teknologin är mycket lovande och kan på sikt bidra med ett mycket stort antal organ. Xvivos teknologi är den enda existerande som har visats användbar för att skydda (bevara) donerade hjärtan vid xenotransplantation".

Hur ser ni på eventuella etiska hinder?
"Den transplantation som genomfördes i USA i januari föregicks av extremt rigorösa utvärderingar av flera etiska kommittéer. FDA gav tillstånd för denna transplantation efter en prioriterad granskning i slutet av december. Patienten som transplanterade hade inte kunnat få ett hjärta från en mänsklig donator på grund av kontraindikationer. Han var väl informerad om riskerna med en xenotransplantation och accepterade dessa förbehållslöst. Vid tillfället för transplantationen hade patienten hållits vid liv med en hjärt-lungmaskin under flera veckor och en transplantation var det enda som kunde förlänga hans liv", skriver Andreas Wallinder.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078