23948sdkhjf

Lingman om AI i vården: ”Etiska dilemman finns på flera plan”

Markus Lingman är en av författarna bakom den nya boken ”Handbok för informationsdriven vård” som är baserad på erfarenheter från vårdaktörer som redan implementerat AI-stöd inom klinisk verksamhet.

Markus Lingman, överläkare, adjungerad professor tillika Årets AI-svensk 2020, är en av författarna till handboken.

Varför behövs AI inom vården?

– För att kunna nyttiggöra den enorma mängd av komplex information som ständigt genereras i vården och av patienten. Syftet är att öka precisionen i vårdens utförande. Förebyggande individualisering på riktigt, säger Markus Lingman till MedTech Magazine.

Hur ska man implementera AI i vården?

– Första steget är att skapa algoritmer som håller hög kvalitet och är generaliserbara. Samtidigt måste man skapa tillit till dem. Det kan man göra genom att ta fram dem med forskningens rigorösa metodik samt att göra dem följsamma till de medicintekniska regelverken. Jag tror också att det är viktigt att de integreras i den teknologi och mjukvara som ändå finns i vården så att de blir en naturlig del av den digitala arbetsmiljön.

Hur mycket ska AI bestämma åt oss och vilka etiska dilemman kan finnas?

– I den nära framtiden kommer AI bara kunna vara stödjande. Automatiserade beslut är en bit bort av flera skäl – inte minst juridiska. Etiska dilemman finns på flera plan. När man utvecklar en AI- modell finns alltid risken att man bygger in mänskliga fel och brister (bias) om man inte aktivt motverkar det. Samtidigt hamnar man i ett potentiellt dilemma när man kan bevisa att algoritmen kan fatta bättre beslut än läkaren, men inte får göra det.

Händer det idag att man inte får ta beslut utifrån algoritmer trots ett potentiellt bättre beslut?

– Det publiceras många forskningsstudier där man kunnat visa att algoritmen gör en mer exakt förutsägelse än vad klinikern gör eller ser ett mönster (= hittar en diagnos) med större träffsäkerhet än läkaren, men väldigt få av dessa studier har omsatts i verkligen beslutsstöd. Därmed uppstår dilemmat inte så ofta i dagens sjukvård. Men så småningom kommer problemet att uppstå att AI-stöder kommer fram till en annan slutsats än människan – och då behöver man fungera på hur man kan och bör agera.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095