23948sdkhjf

Längre liv efter fetmakirurgi

Förlänger livet med tre år jämfört med icke-kirurgisk behandling, men patienter med fetma lever ändå kortare än genomsnittet.

I en ny studie har forskare vid Göteborgs universitet följt upp 2 007 vuxna patienter som genomgått fetmakirurgi och jämfört dem med en grupp om 2 040 patienter som fick icke-kirurgisk behandling samt 1 135 personer från den allmänna befolkningen. Den data som använts kommer från studien Swedish Obese Subjects, SOS, som startades år 1987 och leds från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Resultaten visar att de som opererats för sin fetma i snitt levde 3 år längre jämfört med den grupp som fick icke-kirurgisk behandling. De levde dock fortfarande i genomsnitt 5,5 år kortare än befolkningen i stort.

Man har sedan tidigare känt till att fetmakirurgi ger en varaktig viktminskning och att den reducerar risken för tillstånd som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer. Det har däremot inte varit tydligt hur mycket livslängden förlängs.

– I den här studien undersökte vi dödligheten under så lång tid som tre decennier. Dessutom uppskattade vi livslängden efter fetmakirurgi och vanlig fetmavård jämfört med den i befolkningen, säger Lena Carlsson Ekander, professor i klinisk metabolisk forskning vid Sahlgrenska akademin, ansvarig för studien samt huvudförfattare bakom artikeln, i ett pressmeddelande.

– Det är sedan länge väl känt att fetma minskar den genomsnittliga livslängden med ungefär fem till tio år. Vår studie visar att fetmakirurgi förlänger den med tre år. Men även efter kirurgi är livslängden fortfarande kortare än i den allmänna befolkningen. Därför är det mycket viktigt att fetmaopererade patienter erbjuds adekvat uppföljning, tillägger hon.

Trots att fetmakirurgi ger goda effekter så är det endast en minoritet som opereras och forskarna understryker att det är mycket viktigt med bra information för att varje patient ska fatta rätt beslut.

Studien har publicerats i The New England Journal of Medicine, NEJM. Läs den här: Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094