23948sdkhjf

Bakterier och virus kan överleva bättre än väntat i luften

"Luftburen smittspridning sker kanske i större utsträckning än vi tror idag", säger aerosolforskaren Malin Alsved.

Aerosolforskaren Malin Alsved på Lunds tekniska högskola har gjort en avhandling över hur virus och bakterier överlever i luften och vilken ventilation som är mest effektiv för att undvika smitta på operationssalar i sjukhus.

Vinterkräksjuka anses inte spridas via luft men när Malin Alsved och hennes forskarteam samlade in luftprover från sjukhus fann de norovirus, viruset som orsakar vinterkräksjuka.

– Det var överraskande att norovirus fanns även i väldigt små aerosolpartiklar. Utifrån studien kunde vi bara detektera virusen, inte säga något om ifall de överlevt i luften. Men med tanke på att det krävs en väldigt liten mängd norovirus för att smitta en person, finns det nog anledning att vara lite mer försiktig, säger Malin Alsved till MedTech Magazine.

För att studera smittsamhet hos luftburna virus aerosoliserade forskarna norovirus för möss i laboratoriemiljö och samlade sedan in dem igen. Därefter infekterades celler med de insamlade virusen och det visade sig att de fortfarande var smittsamma, om än 100 gånger mindre.

Man kan anta att något liknande gäller för mänskligt norovirus – en del inaktiveras, och en del är fortsatt smittsamma, säger Malin Alsved. Samma metod som användes för att samla in norovirus används nu för att ta luftprover hos patienter med covid-19. Luftproverna samlades in på sjukhus under våren och de håller nu på att analyseras. Norovirus och coronavirus är väldigt olika virus, men de fysikaliska faktorerna i luften påverkar dem på samma sätt.

En annan fråga som forskarna har undersökt är varför fler blir sjuka av virussjukdomar under vinterhalvåret. En möjlig förklaring som diskuterats är att luften är så torr inomhus under vintern när vi har värmen igång. I en studie aerosoliserades en bakterie, och man undersökte hur överlevnaden varierade i olika fuktig luft. Man fann att bakterien överlevde bättre i torr luft, men orsaken till det är ännu oklar.

– Luftburen smittspridning sker kanske i större utsträckning än vi tror idag. Speciellt på sjukhus kan detta spela stor roll, eftersom där finns känsliga patienter och aggressivare mikroorganismer. Förutom virusinfektioner finns det också ett växande problem med infektioner från antibiotikaresistenta bakterier på sjukhus, säger Malin Alsved.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11