23948sdkhjf

Intervju: GPX Medical till börsen

"Barn kan ligga länge med komplikationer som inte upptäcks förrän de blir mycket sjuka" – Siktar på CE-märkning för produkten Neola för lungövervakning hos för tidigt födda.

År 2005 startades bolaget Gasporox, som mäter gaskoncentrationen i exempelvis livsmedelsförpackningar och vialer med hjälp av optisk spektroskopi med diodlaser. Tekniken har utvecklats vid divisionen för atomfysik vid Lunds universitet. GPX Medical bildades år 2016 som ett separat dotterbolag för att fokuserat utveckla medicinteknisk utrustning baserad på samma gasmätningsteknologi för att förbättra vården av för tidigt födda barn. Nu är det dags för GPX Medical att bli ett eget, fristående bolag och planen är att noteras på Nasdaqs tillväxtlista First North med första handelsdag den 2 oktober.

GPX Medicals fokus ligger i dagsläget på produkten Neola (neonatal lung analyzer), för en icke-invasiv, kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn.

– För tidigt födda barn har outvecklade lungor och allvarliga komplikationer såsom lungkollaps, slem i trakealtuben eller att endast en av två lungor ventileras är vanliga. Vården av för tidigt födda barn är komplicerad och vårdpersonalen ställs inför många svåra medicinska bedömningar. Barn kan ligga länge med komplikationer som inte upptäcks förrän de blir mycket sjuka, berättar Hanna Sjöström, vd på GPX Medical, för MedTech Magazine.

– Vi mäter ändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen direkt i lungan genom att infrarött ljus skickas genom bröstkorgen med hjälp av nätta prober som sätts på barnets bröst. Genom att vi kan se förändringar i dessa parametrar i realtid kan Neola ge ett snabbt beslutsunderlag till läkare och sjuksköterskor. Systemet larmar bland annat vid förändringar som kan tyda på lungkollapser, där det är viktigt med omedelbar detektion.

Arbetet med att industrialisera och CE-märka Neola pågår och när företaget har tagit in kapital i samband med börsintroduktionen inleds även en parallell process för godkännande av amerikanska FDA.

Hanna Sjöström menar att covid-19-pandemin har ökat förståelsen för hur viktigt det är med medicinteknik.

– Jag upplever att pandemin har skapat en större allmän förståelse för vikten av ny teknik inom intensivvården, särskilt inom lungövervakning, och att det ökat intresset för att investera i vårt bolag.

I grunden har företagets vd Hanna Sjöström en civilekonomutbildning från Lunds universitet. Hon har tidigare haft ledande roller på de stora bolagen L'Oréal, Coca Cola Company och munhygienproduktsbolaget Tepe. Nu leder hon ett team med personer med erfarenhet från medtechbranschen. Efter kapitalrundan i samband med börsintroduktionen planeras en rad rekryteringar till företaget, som i dagsläget består av fem medarbetare och ett team med konsulter.

– Bland annat kommer vi att söka en clinical director och vi behöver även folk på kvalitetssidan, berättar Hanna Sjöström.

Artikeln är en del av vårt tema om Branschen och corona.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.1