23948sdkhjf

AI – det intelligenta sättet att snabbt effektivisera vården

Sverige behöver snarast möjligt öka användningen av AI inom sjukvården – för snabbare, bättre och mer kostnadseffektiv vård. Det skriver AnnMarie Löfberg, Nuance.

Coronapandemin belyser hur viktigt det är med digital transformation inom svensk sjukvård. Pandemin kan trots allt utgöra en katalysator för ökad digital transformation, vilket skulle innebära att det uppdämda vårdbehovet kan hanteras bättre, snabbare och mer effektivt.

Vård och omsorg i Sverige står inför många utmaningar. Inte minst har vi en växande befolkning med fler äldre och sjuka som systemets resurser ska räcka till. Dessutom finns det förväntningar om att snabbt och enkelt få tillgång till sjukvård med samma höga kvalitet som vi är vana vid.

I slutet av förra året kom Socialstyrelsen fram till att användningen av artificiell intelligens, AI, i sjukvården fortfarande är begränsad. Samtidigt konstaterade myndigheten att det pågår intensiv forskning och pilotprojekt inom området men att det till stor del ännu inte blivit en del av verksamheten. En av slutsatserna i rapporten var att vårdkvaliteten kan förbättras med hjälp av AI. 

Den internationella studien International Health Policy Survey från förra året visade att läkare i Sverige är de som upplever mest stress på jobbet bland de elva länder som studerades – cirka 65 procent upplever arbetet mycket eller oerhört stressigt. De svenska läkarna är också minst nöjda med sin arbetsbelastning och den tid de kan lägga på varje patient.

AI ser ut att kunna underlätta arbetsbördan för de svenska läkarna – med exempelvis enklare dokumentering och journalskrivning som följd. AI kanske också kan ifrågasätta vad som dokumenteras och kommer sannolikt att bli ett allt viktigare hjälpmedel för att hjälpa till att ställa diagnoser. 

Sjukvården, som redan före coronapandemin hade ansträngda resurser, kommer i kölvattnet av pandemin att vara dränerad på resurser i form av både personal och pengar. Mer AI skulle innebära snabbare återhämtning för sjukvården, inklusive att komma ikapp med exempelvis operationer som fått skjutas upp till följd av covid-19. Det finns dessutom mycket vinster kring kvalitet och effektivitet att hämta hem med AI för den bredare vårdverksamheten efter covid-19. It-mognaden inom svensk sjukvård har kommit relativt långt i ett internationellt perspektiv. Vi har också höga ambitioner om att vara bäst på digital vård år 2025.

Så varför har det då ännu inte lossnat för AI-lösningar i Sverige? Troligtvis handlar det om prioriteringar, engagemang och att vi inte har samma lönsamhetskrav på sjukvården här i Sverige som i andra länder. Avsaknad av riktlinjer kring behandling av patientdata i molnlösningar kan också bidra till avvaktan i en del regioner. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommer i augusti att presentera sina riktlinjer kring detta. Däremot finns sedan tidigare AI-lösningar för sjukvården på servrar även utanför molnet.

Mycket tyder på att AI kan bidra till att fler får bättre vård och att läkarna känner sig mindre stressade, varför det borde vara en högt prioriterad fråga i regionerna. För att nå dit krävs både engagemang och mod från ledande personer i regionerna. Regionerna måste vara beredda att satsa och ställa upp med underlag i form av data – data som behövs för att göra djupare analyser.

Världen kommer så småningom att återhämta sig från den nuvarande pandemin. AI används främst för att sätta människan i fokus, möjliggöra mer tid till mötet med patienten och underlätta administrationsarbete. Sverige behöver snarast möjligt öka användningen av AI inom sjukvården – för snabbare, bättre och mer kostnadseffektiv vård. 

På längre sikt tror vi att det är med AI som molntjänst som sjukvården kan se den största positiva effekten, det är också trenden internationellt. 

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078