23948sdkhjf

Sedana Medicals produkt hjälpte intensivvården i Europa

Den ökade användningen av ventilatorer under vårens coronakris öppnade upp för en etablering av medicinteknikbolaget Sedana Medicals produkt Anaconda.

Efterfrågan på Sedana Medicals medicintekniska produkt Anaconda, som förgasar volatila läkemedel, har ökat kraftigt under våren. Under första kvartalet i år hade Sedana en tillväxttakt på 90 procent, vilket kan jämföras med 24 procent under motsvarande period 2019.

– Vi har fått en enorm tillväxt under den här tiden och stor efterfrågan på vår terapi. Vi har verkligen fått ett uppsving och vår terapi har etablerats på ett helt annat sätt i intensivvården i Sverige och Europa på grund av coronapandemin, säger Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Bakgrunden till den ökade efterfrågan bottnar i coronapandemin och det ökade antalet intensivvårdspatienter. Svårt sjuka covid-19-patienter som behandlas på intensivården behöver ofta sederas under pågående behandling och det är just där som Sedanan Medicals produkt blivit så populär. I kombination med respirator möjliggör tekniken att patienterna sederas med hjälp av volatila anestetika på intensivvårdsavdelningen med enklare utrustning. Tidigare har man använt intravenös sedering. 

– Det har visat sig att den här tekniken har många fördelar jämfört med intravenös behandling för covid-19-patienter. Uppvaknandet sker efter mindre än en timme när man avslutat sederingen och biverkningarna är färre än med andra metoder. Det är det som gjort att intresset för den här behandlingen ökat så dramatiskt.

Produkten är CE-märkt för att administrera volatila anestetikum, men läkemedlet är inte godkänt för indikationen utan används som ett off label-alternativ i flera länder.

– Vi håller på att registrera läkemedlet så att vi får hela terapin, produkten Anaconda och läkemedlet som ska heta Isoconda, godkänd. Tillsammans blir det en inhalationssedering för intensivvårdspatienter.

Intresset i Sverige har tidigare varit mer lågmält men efterfrågan har enligt Christer Ahlberg börjat öka. De största marknaderna finns i Tyskland och Frankrike, men produkten har även etablerats på flera platser i världen, bland annat i Japan och Indien.

– Vårt mål är att det här ska bli en ny standardbehandling för hur man sederar patienter på intensivvårdsavdelning. Vi jobbar jättehårt för att sjukvården ska fortsätta använda det här, inte bara till covid-19-patienter. Det här är en i grunden mycket bättre behandling än den gamla intravenösa behandlingen.

Även fast coronapandemin på flera platser i världen ser ut att gå mot sin upplösning är Christer Ahlberg inte orolig för att kunderna kommer bli färre.

– Jag tror inte att intresset kommer dala. Covid-19 har gjort att vården snabbare fått upp ögonen för terapin och det finns miljontals patienter i behov av sedering inom intensivvården, alldeles oavsett coronapandemin. Dessutom vet vi inte om det kommer en andra våg.

Artikeln är en del av vårt tema om Branschen och corona.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.172