23948sdkhjf

Fler olyckor med elrullstolar – ”Saknas nationella riktlinjer”

NTF: ”Skulle gärna se en utredning kring vilka fordon som borde förskrivas och om det krävs hårdare regler för att få framföra en elrullstol”

Den ökade användningen av elrullstolar och elskotrar har lett till att antalet olyckor med sådana fordon tredubblades under tioårsperioden 2007-2016. Det meddelar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. 

Tillsammans med samarbetspartners har NTF genomfört två enkätstudier för att se hur man kan komma till bukt med problemet och minska antalet olyckor trots fler användare. Den ena skickades till personer som använder elrullstol eller elskoter och den andra till arbetsterapeuter inom kommuner och regioner som förskriver fordonen.

Syftet var att upptäcka brister i trafiksäkerhetsinformationen eller körträningen samt att se vilka aspekter i trafikmiljön som upplevs som särskilt riskfyllda bland dem som använder elrullstol.

– Det blir tydligt när vi lägger användarnas svar bredvid de svar vi samlat ifrån de som förskriver fordonen att det saknas nationella riktlinjer och mål med den trafiksäkerhetsinformation och den körträning som ges vid förskrivningen. Dessutom verkar det behövas ett system där man med jämna mellanrum kan göra en ny bedömning av användarnas förmåga att framföra fordonet. Det verkar vara väldigt svårt och känsligt att avsluta en förskrivning trots att det ur trafiksäkerhetssynpunkt borde vara det enda rätta, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén i ett pressmeddelande.

Det finns olika slags elrullstolar och elskotrar att förskriva. De har olika hastigheter beroende på användarens behov och förmågor. Genom enkätundersökningen framkommer det att de flesta elrullstolar som förskrivs kan framföras i cykelhastighet. 

Rapporten belyser dessutom att ett stort ansvar ligger på förskrivaren, som förväntas kunna bedöma om en person har tillräckliga kunskaper och förmåga att framföra fordonet trafiksäkert. Samtidigt saknas det ett samordnat informationsmaterial anpassat för nya svenskar och personer med läs- och skrivsvårigheter, enligt NTF.

– NTF skulle gärna se en utredning kring vilka fordon som borde förskrivas och om det krävs hårdare regler för att få framföra en elrullstol. I vår undersökning är det många som lyfter ett behov av fordonsregistrering, körkortsbehörighet samt en ordnad trafikutbildning. Som det ser ut idag är ansvaret alldeles för stor på den som förskriver fordonet och det saknas ett samordnat sätt att bedöma användarens kunskaper och färdigheter. Som stöd tar vi nu fram ett informationsmaterial på lättare svenska som vi hoppas ska bidra till att alla grupper åtminstone får tillgång till samma information, säger Marie Nordén.

Kommentera en artikel (3)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156