23948sdkhjf

Vinnova finansierar innovation i spåren av corona 

Sjuk verksamheter inom vårdsektorn tilldelas sju miljoner kronor för bland annat studier om covid-19-behandling med stamceller och framtagning av återanvändingsbara andningsskydd.

Totalt får 18 projekt dela på 17 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor går till företag och verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Det handlar bland annat om snabb framtagning av andningsskydd och bättre diagnostik av covid-19.

Rise Research Institutes of Sweden, Rise biologisk funktion, tilldelas 1 miljon kronor för snabb verksamhetsomställning för produktion av andningsskydd. I projektet ska man snabbt modifiera en av Electrolux Filter AB produktionslinjer, som i dag tillverkar damsugarpåsar, till produktion av andningsskydd för engångsbruk. I början av juni ska man varje vecka kunna producera 250 000 andningsskydd. Karolinska institutet är med i projektet.

Göteborgs universitet, avdelningen mikrobiologi och immunologi, får 993 00 kronor för att utveckla av ett högspecifikt serologitest för sars-cov-2. Med hög precision kommer testet kunna hitta antikroppar och asymptomatisk infektion hos personer som annars skulle misstas för friska.

Rise Research Institutes of Sweden, Rise biologisk funktion, tilldelades 1 miljon kronor för diagnostik av covid-19. Projektet går ut på att validera ett diagnostiskt verktyg för att snabbt och enkelt upptäckta sars-cov-2. Planen är att Sahlgrenska universitetssjukhuset ska validera testerna och i nästa steg kunna testa personal på äldreboende. Tanken är att corona-testet ska fungera som en snabbscreening innan personalen börjar sitt arbetspass.

Project Cosimo AB får 1 miljon kronor för AI-baserad identifiering av plasmadonatorer för covid-19-antikroppar. Det har länge pratats om antikroppsbehandling av covid 19-patienter och det pågår försök med att behandla dessa patienter med blodplasma från donatorer som tillfrisknat. Med hjälp av AI ska projektet försöka identifiera potentiella plasmadonatorer för att vården snabbade ska kunna erbjuda antikroppsbehandling om det i studier visar sig vara effektivt. Verktyget möjliggör både bättre smittspårning och identifiering av potentiella plasmadonatorer.

Karolinska institutets avdelning för klinisk neurovetenskap tilldelas 1 miljon kronor för behandling av personer med stor oro för covid-19. Det handlar om en snabbutvärdering och användning av ett internetbaserat egenvårdsprogram för personer med mycket negativ oro kring coronaviruset, något som ökar risken för annan psykisk ohälsa. I projektet ska man testa om ett tre veckor långt egenvårdsprogram kan vara effektivt och minska oron. Om det visar sig hjälpa kommer behandling implementeras med omedelbar verkan i reguljär hälso- och sjukvård.

Xintela AB får 1 miljon kronor för en preklinisk studie av covid-19-behandling med stamceller. Planen är att utveckla en livräddande behandling för patienter med svåra och dödliga lungsymtom.

Rise IVF tilldelas 1 miljon kronor för att starta produktion av återanvändingsbara FFP2-andningsksydd för att Volvo ska kunna ta upp sin produktion. Produkten kan användas flera gånger och förhoppningen är att det i framtiden ska leda till minskad materialanvändning. I ett nästa steg kan produktionsspecifikationerna och utförandet visas på en "open source" för att möjliggöra för andra sömnadsfabriker att tillverka andingsskydden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078