23948sdkhjf

Säker mobilteknologi kan förbättra vården

Mobilteknologin medför stora möjligheter att förbättra patientvården men den för också med sig säkerhetsrisker. ”När vårdgivare blir mer beroende av digitala system och data, måste de alltid säkerställa säkerheten och tillgängligheten”, skriver Stefan Spendrup, Soti.

I takt med teknikens avancerade framsteg har sjukvårdssystemet i Sverige förlitat sig allt mer på mobila enheter för att kunna stödja de kritiska patientvårdsuppgifterna. Tekniska framsteg har skett både inom den medicinska utrustningen men också i enheter som hjälper till att samla in och uppdatera patientdata för att kunna fortsätta den fortlöpande vården, forskningen med mera. 

Mobilteknologins snabba tillväxt inom sjukvårdssektorn och ökningen av sakernas internet, IoT, har medfört både risker och utmaningar. Med den nya revolutionen av IoT kommer sjukvården få miljarder av nya enheter och enheter som tillhandahåller ett brett utbud av funktioner, anslutningar, standarder och protokoll.

Många av de vanligaste enheterna är enkla, som smarta, automatiska febertermometrar, och har låg säkerhetsrisk. Men trots det måste vårdgivarna säkerställa att alla enheter som hanterar känsliga patientdata har rätt typ och tillräckliga säkerhetsprotokoll och -system. Tänk dig 100 smarta termometrar på ett genomsnittligt sjukhus, som alla är uppkopplade till nätverket för att kunna skicka temperaturavläsningar till en centraliserad patientjournal. Utan rätt dataskydd ger de en eventuell hackare hundra öppna ingångar till nätverket, som kan utnyttjas vid en cyberattack.

Tekniskt kunnig personal positioneras för att leverera service av hög kvalitet
I kritiska hälsovårdsmiljöer läggs otaliga tidskrävande uppgifter på medarbetarna. Det är allt från att ta emot patienter till att hantera både medicinering och medicinska journaler. Många uppgifter blir en stor belastning på vårdpersonalens förmåga att kunna arbeta effektivt och samtidigt ge vård av hög kvalitet.

Det finns många fördelar med att implementera mobil teknologi i hälso- och sjukvårdens processer. Genom att ge personalen tillgång till den senaste mobilteknologin kan de övervaka, dokumentera och kommunicera enkelt och med precision och dessutom leverera korrekt och mer effektiv patientvård.

Enligt en undersökning från Honeywell lägger läkare 43 procent av sin arbetstid på datainmatning medan bara 28 procent av tiden ägnas åt direkt patientkontakt (Honeywell ebook: Welcome to the patient care revolution (2019)) Med hjälp av digital teknik skulle vårdanläggningar kunna vinna enormt mycket i både servicenivå till patienterna och i produktivitet.

Hälso- och sjukvårdsuppgifter är i riskzonen

Samtidigt som fördelarna med att implementera mobil teknologi gör det möjligt för sjukvårdspersonalen att effektivisera och öka vårdens kvalitet utgör ökningen av antalet enheter som hanterar personliga patientdata också en säkerhetsrisk. I Sotis branschöverskridande undersökning State of Mobility Report hösten 2019 svarade vart tredje företag att de råkat ut för dataintrång någon gång de senaste två åren. Vårdsektorn, med sina stora mängder känsliga data, är förstås inget undantag.

Med en lösning för verksamhetskritisk mobilitet som integrerar alla digitala plattformar och enheter inom sjukvården kan man säkerställa att hela systemet körs pålitligt och säkert. Tack vare möjligheten att kunna hantera enheter på distans kan dagens avancerade mobilitetslösningar även stänga ner borttappade eller komprometterade enheter på distans och skapa olika användare med olika nivåer av säkerhetsåtkomster. Detta innebär att samma enhet kan användas av olika anställda som arbetar olika skift, vilket ger dem tillgång till den specifika information de behöver i sin roll, utan att öppna onödiga säkerhetsrisker.

Mobilteknologi banar väg för moderna sjukvårdstjänster

Implementering av mobilitetsteknologi effektiviserar arbetsflöden och förbättrar patientvården. Men ett ökat antal mobila enheter som används inom sjukvården för också med sig säkerhetsrisker. När vårdgivare blir mer beroende av digitala system och data, måste de alltid säkerställa säkerheten och tillgängligheten av denna information för att skydda kvaliteten på vården.

Artikeln är en del av vårt tema om Opinion.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078