23948sdkhjf

Internationellt samarbete möjliggör etisk AI i vården redan idag

"Jag undrar om inte den svenska debatten tenderar att handla mer om rädsla inför ny teknik, och mindre om hur den faktiskt kan tillämpas med etisk hänsyn redan nu", skriver Ulf Hertin, SAS Institute.

Det varnas ofta för att förtroendet för AI riskeras att skadas om inte de etiska utmaningarna med tekniken uppmärksammas och hanteras. Röster förespråkar då ökade krav och förstärkta etiska ramverk till de som redan finns för till exempel e-hälsa.

Vi ser alla nödvändigheten och behovet av ett etiskt ramverk för något så viktigt som ny teknik för liv och hälsa. Men jag undrar om inte den svenska debatten tenderar att handla mer om rädsla inför ny teknik, och mindre om hur den faktiskt kan tillämpas med etisk hänsyn redan nu.

Utomlands tas stora språng med AI inom ledande hälso- och sjukvårdsorganisationer och med resultat som innebär att fler människor får hjälp snabbare och bättre, och vård kan bedrivas mer effektivt och resurser kan frigöras för andra prioriterade områden. Min tes är att etik och AI faktiskt handlar om att börja använda tekniken för att göra gott – här och nu. Och här kan svensk hälso- och sjukvård hitta snabba vägar framåt för en balanserad AI-strategi genom dialog och samarbete med internationella aktörer.

Ett konkret exempel är Cleveland Clinic i USA där man har tagit fram ramverk, processer och kontrollmekanismer för att kontinuerligt övervaka och utvärdera de etiska dimensionerna av AI. Modellerna och resultaten finns att ta del av i dialog med dessa organisationer, som sedan länge sträckt ut sina händer till oss i Sverige.

Sammantaget vet vi vilka riskområden som finns med AI i hälso- och sjukvården och det pågår en bra, kontinuerlig diskussion om detta inom hälso- och sjukvården. Vi vet också hur vi kan arbeta för att hantera dessa idag. Det som saknas är beslut om att införa AI och dataanalys snabbare, på fler områden och på olika nivåer, så att tekniken kan hjälpa oss att rädda fler människors liv och hälsa.

Sammanfattningsvis: AI går att tillämpa etiskt redan nu och riskerna kan hanteras genom kontinuerlig övervakning och utvärdering av dess tillämpning. Det som inte kan justeras i efterhand är resultatet av att Sverige på för många håll inom hälso- och sjukvårdssystemet helt i onödan använder omoderna tekniker och processer.

Den pågående pandemin visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att snabbare införa AI och dataanalys.

Ulf Hertin, senior rådgivare hälso- och sjukvård, SAS Institute

Artikeln är en del av vårt tema om Opinion.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078