23948sdkhjf

EU-kommissionen startar lager för medicinsk utrustning

Under torsdagen beslutade EU-kommissionen att skapa ett rescEU-lager, alltså ett lager för medicinsk utrustning, med exempelvis ventilatorer och skyddsmasker, för att hjälpa europeiska länder under corona-pandemin.

Från och med fredagen den 20 mars kan medlemsstater ansöka om att få bli värdland för det medicinska lagret.

– Det är den första gemensamma europeiska reserven för medicinsk nödutrustning någonsin som genomförs genom EU-solidaritet. Det kommer att gynna alla våra medlemsstater och alla våra medborgare. Att hjälpa varandra är den enda vägen framåt, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.

Delar av lagret med medicinsk utrustning kommer bestå av bland annat ventilatorer, personlig skyddsutrustning som återanvändbara masker, vacciner samt laboratorietillbehör.

– EU vidtar åtgärder för att få mer utrustning till medlemsstaterna. Vi sätter upp ett rescEU-lager för att snabbt få de leveranser som krävs för att bekämpa coronaviruset. Det kommer att användas för att stödja de medlemsstater som står inför brist på utrustning som behövs för att behandla infekterade patienter, skydda vårdpersonal och hjälpa till att bromsa virusets spridning. Vår plan är att gå vidare utan dröjsmål, säger Janez Lenarčič, kommissionär för krishantering.

Lagret kommer hanteras av en eller flera medlemsstater som ansvarar för att skaffa fram utrustningen, varav EU-kommissionen kommer stå för 90 procent av finansieringen. Distributionen kommer hanteras av Emergency Response Coordination Center för att materialet ska gå dit den behövs bäst. EU: s ursprungliga budget för lagret är 50 miljoner euro, varav 40 miljoner euro krävs av budgetmyndigheternas godkännande.

Enligt det gemensamma upphandlingsavtalet är medlemsstaterna dessutom på väg att köpa personlig skyddsutrustning, andningsventilatorer och föremål som är nödvändiga för testning av coronavirus. Enligt EU-kommissionen ger den koordinerade samordningen medlemsstaterna en stark ställning när de förhandlar med industrin om tillgänglighet och pris på medicinska produkter.

Medlemsstaterna som beviljas som värdländer för lagret mottar ett direkt bidrag på 90 procent av lagringskostnaderna, resterande 10 procent bekostas av medlemsstaterna själva.

Arrangeringen av rescEU är en del av EU: s civilskyddsmekanism som stärker samarbetet mellan deltagande stater på området civilskydd i syfte att förbättra förebyggande, beredskap och respons på katastrofer. När omfattningen av en nödsituation överväger en medlemsstats svarskapacitet kan den begära hjälp via EU:s civilskyddsmekanismen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078