23948sdkhjf

Hård kritik mot Varuförsörjningsnämnden

Regionrevisorerna har granskat vad som hände i samband med varuleveranskrisen 2019. Nu står det klart att Varuförsörjningsnämnden brast allvarligt när de upphandlade Apotekstjänst som ny distributör av sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial.

– Jag är ödmjuk inför kritiken. Även om jag tycker att det finns vissa sakfel i deras granskning, säger Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD), till Dagens Medicin.

Den 1 oktober förra året skedde ett byte av tredjepartsleverantör från Medic till Apotekstjänst i flera olika regioner. Bytet orsakade en omfattande och långdragen materialkris med hundratals inställda operationer som följd i de drabbade regionerna Uppsala, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro län. 

Efter revisorernas granskning riktas nu skarp kritik mot Varuförsörjningsnämnden som skötte upphandlingen åt regionerna. Kritiken riktas mot att nämnden inte hade tillräcklig styrning och kontroll av varken upphandlingen eller implementering av Apotekstjänst, skriver Dagens Medicin. 

Bland annat genomfördes ingen riskanalys inför förfrågningsunderlaget. Det saknades också en upphandlingsstrategi som tog hänsyn till känsligheten i regionernas kärnverksamhet. 

Revisorerna skriver att informationen om att distributionen av sjukvårdsmaterial skulle fungera som vanligt saknade underlag. Samt att det saknades verifiering av kritiska moment i logistikprocessen och av Apotekstjänsts förberedelser inför avtalsstart.

– Det finns delar i deras granskning som jag inte håller med om. Jag vill inte gå in på vilka ännu. Vi ska ha nämnd på torsdag, och då ska vi gå igenom deras skrivelse. Men jag tycker att i vissa delar har granskningen sakfel, säger Behcet Barsom, till Dagens Medicin. 

Apotekstjänst har tidigare skyllt leveranskrisen på Varuförsörjningsnämnden som de menar inte lämnade över tillräckligt med information, bland annat om artikelregister. 

Grundförutsättningarna för att distributionen skulle fungera, i enlighet med avtalet, var att Apotekstjänst kunde bygga sina logistiklösningar från Varuförsörjningsnämndens artikelregister. Men enligt revisorerna var artikelregistret inte kvalitetssäkrat vid bytet av leverantör.

Varuförsörjningsnämnden hade kunnat bedöma riskerna med de olika anbudsgivarnas logistiklösningar om det hade funnits med som ett krav i förfrågningsunderlaget, menar revisorerna som inte tar ställning i ansvarsfrågan. När det inte fanns med borde nämnden, eller dess förvaltning, ha gjort en riskanalys av distributörens logistiklösning. 

– Vi var tydliga i avtalet med att det var Apotekstjänsts ansvar att ta fram en fungerande logistiklösning, men har samtidigt varit behjälpliga att ge dem Medics underlag, säger Behcet Barsom.

Varförsörjningsnämnden ska svara resvisorernas synpunkter senast den 30 juni. Enligt Behcet Barsom finns det säkert mycket som stämmer i revisorernas kritik, både när det gäller upphandlingsfasen och implementeringsfasen. Han säger samtidigt att nämnden gav förvaltningen i formellt uppdrag att göra en ordentlig riskanalys. 

– Vi får ta med oss det och se över vad som kan göras bättre framöver. Det är en väldigt samhällsviktig verksamhet, och det kan bara bli bättre, säger han till Dagens Medicin. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156