23948sdkhjf

Bristande kunskap om hjälpmedel inom äldreomsorgen

Bristande utbildning, låg bemanning och bristfällig information några av förklaringarna.

I en rapport som inlämnats till regeringen har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, sammanfattat sina viktigaste iakttagelser från svensk vård och omsorg år 2019. Där framförs det bland annat att personalen inom äldreomsorgen inte alltid har tillräcklig kunskap inom hjälpmedel och förflyttningsteknik.

”19 av 320 lex Sarah-anmälningar (6 procent) och 27 av 172 lex Mariaanmälningar (16 procent) i vår analys gäller hjälpmedel”, konstaterar myndigheten i rapporten.

”Om personalen på grund av bristande kunskap och kompetens inte kan hantera flera olika hjälpmedel och förflyttningstekniker riskerar de att utsätta den äldre för vårdskador, olyckor och obehag.”

Ivo lyfter fram några möjliga anledningar till att hjälpmedel och lyft hanteras på fel sätt: brist på utbildning, låg bemanning, bristfällig information i vårdplaner och genomförandeplaner, att det saknas skriftliga beskrivningar av hur hjälpmedlen fungerar och hur de ska användas eller att det saknas rutiner och arbetssätt för kontroll av utrustningen.

Enligt en nationell enkätundersökning som besvarats av äldre med hemtjänst eller särskilt boende så har 85 procent av dessa fått hjälpmedel förskrivna av kommunen eller regionen. Många har dessutom en kombination av flera olika hjälpmedel, såsom rollatorer, rullstolar, tryckavlastande madrasser, personlyftar och duschstolar.

Ivo konstaterar dessutom att de stora bristerna inom vården ligger på systemnivå, att organisationen inte hinner anpassa sig tillräckligt snabbt för att tillgodose befolkningens behov.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078