23948sdkhjf

Studie: Uppföljning med telemedicin effektivt vid sömnapnébehandling

Telemedicinsk uppföljning med CPAP-behandling, fjärravläsning av patienters andningsapparatur, skulle kunna bidra till ökad följsamhet hos patienter med sömnapné. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Enligt studieresultaten kan CPAP-behandlingen leda till bättre behandlingsresultat och förbättrad andningsapparatur. Enligt Jenny Theorell-Haglöw, som lett den kliniska studien, är kunskapen om effekter av följsamhet och hälsoekonomiska effekter av CPAP-behandling begränsad.

Syftet med studien har varit att jämföra effekterna av det nya arbetssättet med telemonitorering och jämföra det med vanliga mottagningsbesök.

– Följsamheten, att patienterna använder andningsmasken rätt är en stor utmaning. Med ett telemedicinskt arbetssätt är tanken att vi snabbare ska kunna fånga upp problem eller biverkningar och sätta in lämplig intervention, säger forskare Jenny Theorell-Haglöw, som också är sjuksköterska på sömnmottgningen vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

I studien ingick 200 patienter som diagnostiserats med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och ordinerade CPAP-behandling. Hälften av deltagarna slumpades till att följas upp med telemonitorering och den andra hälften följdes upp enligt rådande rutin med mottagningsbesök. Deltagarna fick även uppge svar om frågor angående sömn och hälsa, livskvalité, patienttillfredsställelse och biverkningar av CPAP.

– Vårt intryck är att merparten av patienterna var positiva till det förändrade arbetssättet och upplevde det okej att telemonitorering och telefonsamtal ersatte det personliga mötet med sjukvårdspersonalen på mottagningen, ansikte mot ansikte. Vi har dock ännu inte analyserat all data, säger Jenny Theorell-Haglöw.

I dagsläget ökar sömnapné till följd av ökande övervikt och fetma i samhället, men också på grund av en åldrande befolkning. Cirka fyra procent av vuxna män och två procent av vuxna kvinnor diagnostiseras med sömnapné i Sverige idag. Allt fler behandlas med CPAP, delvis som en följd av ökad medvetenhet.

– Tillströmningen av patienter och begränsade resurser på sömnklinikerna innebär växande utmaningar för många kliniker i Sverige och Europa. Det behövs nya metoder för att öka effektiviteten, bibehålla eller öka kvaliteten och förbättra behandlingsresultaten, framhåller Jenny Theorell-Haglöw.

Patienter med CPAP-utrustning bör kontrolleras kort efter behandlingsstart, påpekar Jenny Theorell-Haglöw. Fortsättningsvis ska kontroller göras i regelbundna intervaller tills man nått ett gott behandlingsresultat och följsamhet.

– Individuell utprovning och uppföljning är oerhört viktigt eftersom det ofta finns biverkningar/komplikationer med i bilden när en patient inte följer rekommendationerna för hur andningsmasken ska användas.

– Förhoppningen är vi ska kunna öka kapaciteten för behandling och uppföljning av såväl nya som etablerade patienter och därmed få en förbättrad och mer kostnadseffektiv vård. Det skulle vara till stor nytta för patienterna som ofta har en livslång CPAP-behandling i syfte att minska risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom eller för tidig död.

FAKTA: Sömnapné (obstruktivt sömnapnésyndrom)

  • Är idag den vanligaste formen av sömnrelaterad andningsstörning och innebär upprepade episoder av korta andningsuppehåll under sömnen, så kallade apnéer.
  • Orsaken är att den övre luftvägen är helt eller delvis blockerad. Återkommande korta uppvaknanden gör att sömnen störs vilket ofta leder till besvärande dagsömnighet och sämre livskvalitet.
  • Andningshjälp med CPAP är en vanlig behandling och ges för att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Enligt forskningsstudier står sig effekterna sig väl i jämförelse med farmakologisk behandling.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14