23948sdkhjf

Vårdinnovation slår tillbaka mot Uppdrag granskning

Efter SVT:s reportage om Region Skånes upphandling av Vårdexpressen, går nu Vårdinnovation i svaromål.

När SVT:s Uppdrag granskning sände sitt reportage om det digitala vårdverktyget Vårdexpressen, som skulle stå för första linjens anamnes på vårdcentraler och i telefon och dator hos patienter som söker sig till Region Skåne, presenterade man sin bakgrund till att verktyget snart plockades bort och att regionen nu startat en utredning om eventuella oegentligheter i upphandlingen.

I ett tidigare pressmeddelande har bolaget bakom verktyget, Vårdinnovation, kallat journalisters arbete för en riktad "påverkanskampanj som är underbyggd av starka kommersiella intressen".

Efter att reportaget sändes och publicerades på nätet har Vårdinnovation nu valt att kontakta den ansvariga utgivaren för Uppdrag granskning för att framföra sina synpunkter på felaktigheter som de hävdar finns i reportaget. De har också publicerat ett genmäle på sin hemsida. Här följer pressmeddelandet i sin helhet:

“Vårdinnovation välkomnar granskande journalistik, men vill även betona vikten av objektiv och faktabaserad rapportering. Det har förekommit en lång rad anmärkningsvärda påståenden som Vårdinnovation vill bemöta. Nedan följer de viktigaste anmärkningarna.

Angående Läkemedelsverkets påstådda uttalande om Vårdexpressen: Vårdinnovation har varit i kontakt med Läkemedelsverket, som bekräftat att man blivit ombedd att ge ett uttalande utan att man fått en beskrivning av eller haft tillgång till Vårdexpressen. Efter en korrekt förklaring om vad Vårdexpressen faktiskt gör och hur Vårdinnovation arbetar med utvecklingen av verktyget konstaterade Läkemedelsverket att Vårdexpressen är korrekt registrerat och följer tillämpliga förordningar.

Reportaget insinuerar att tjänstemän vid Region Skåne skulle ha ekonomiska intressen i Vårdinnovation. Inga anställda hos Region Skåne eller deras närstående har något direkt eller indirekt ägande i Vårdinnovation. Alla diskussioner gällande eventuella konsultuppdrag har skett mer än ett år efter upphandlingen efter dokumenterat samtycke från Region Skåne. Alla medarbetare på Vårdinnovation har anställts på egna meriter.

En allvarlig anklagelse framförs gällande en USB-sticka som det hävdas att Vårdinnovations vd skulle ha haft tillgång till innan upphandlingen. Detta stämmer inte. Reportrarna refererar till en anonym källa men framför inga bevis. Vidare framgår inte heller på vilket sätt det underlaget skulle ha medfört en fördel för Vårdinnovation i upphandlingen. För att få ett mer objektivt underlag har Vårdinnovation erbjudit sig bekosta en extern, forensisk analys av USB-stickan, men reportrarna har avböjt detta.

Vårdinnovation påstås ha försummat sina skyldigheter avseende inbetalning av moms. Detta är felaktigt. År 2019 var Vårdinnovation registrerat för att redovisa moms en gång per år. Således var moms för Vårdinnovation korrekt redovisad och inbetald 26 februari 2020.

Anklagelserna om felaktigheter i EU-ansökningen utgår från ett gammalt internt utkast av ansökningen. Det stämmer att skrivfel förekommit i den 190 sidor långa ansökningen. Detta upptäcktes av Vårdinnovation och dess konsulter varpå rättelse skickades till EU som bekräftat att det inte påverkar Vårdinnovations anslag.

Hos två av reportagets huvudpersoner kan opartiskheten ifrågasättas då dessa har starka kopplingar till nätläkarbolag som bedriver konkurrerande verksamhet till Region Skånes digitala satsning (den ena personen är anställd på ett av nätläkarbolagen).

Det uppges felaktigt att hjälpmedlet Vårdexpressen skulle ha missat ett patientfall med hjärnhinneinflammation. Detta påstående är felaktigt då systemet inte är autonomt, det vill säga systemet fattar inga egna beslut och alla patienter träffar vårdpersonal. Alla faktiska beslut fattas av sjukvårdspersonalen själva. Vid förfrågan om detta påstådda patientärende uppger verksamhetschefen vid den aktuella jourcentralen följande: ‘Jag har redan tittat på det. Får inte fram någonting. Ingen avvikelse, inget som rapporterats till mig. Jag har inget att gå på alls. Med andra ord: skulle detta mot förmodan vara sant då har man inte hanterat situationen korrekt i efterhand.’

Reportaget ger en onyanserad och negativ bild av hjälpmedlet. Patientutvärderingar genomförda av en oberoende part visar att patienter har varit väldigt nöjda, med medianvärden 9-10 av 10 poäng i frågor om patienters nöjdhet med Vårdexpressen.

För relevanta aktörer som berörs av bolagets bemötanden ovan avser Vårdinnovation att presentera underlag som styrker bolagets uttalanden.”

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.146