23948sdkhjf

Wallenius ska leda vården in i framtiden

Wallenius leder “en av de största moderniseringsprojekten inom svensk hälso- och sjukvård”, som Cerner själva konstaterar, med en plattform som idag hanterar över 100 miljoner patienter.

Carolina Wallenius har sin plan klar.

- Det här gör vi tillsammans med hälso- och sjukvården, varje steg sker och måste ske tillsammans med alla aktörerna i vården, säger hon i en intervju med MedTech Magazine.

Mjukvarubolaget Cerner växer. I höstas stod det klart att Västra götalandsregionen väljer bolaget som samarbetspartner för hela den stora satsning som görs för att digitalisera regionens hälsovård. Även Region Skåne valde Cerner efter en omfattande upphandling.

I februari fick företaget sin nya sverigechef Carolina Wallenius. Med en bakgrund som ekonom och strateg inom det som då hette Stockholms läns landsting har Wallenius, för att vara vd på ett tech-bolag, en ovanligt god förståelse för ekonomi i relation till hälso- och sjukvårdens kvalitet ch utveckling. Hon har redan identifierat och infört värdebaserade och patientcentrerade arbetssätt inom primärvården. “Carolinas drivkraft att främja innovation inom vård och hälsa är avgörande faktorer för att nå målet med smartare vård, bättre resultat och en friskare befolkning”, sa Amanda Green, vice president and regional general manager, Nordics and Benelux, för Cerner i ett pressmeddelande när den nya vd:n kungjordes.

Wallenius har haft omfattande uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn, både som anställd och som entreprenör. Både inom multinationella techbolag som GE Healthcare och SAP, men även mindre vårdnära verksamheter som med väl vald teknik ökar säkerheten och ökar effektivitet. Bland annat drev Wallenius projekt tillsammans med Tiohundra som handlade om att få över journalerna till läsplatta, för att t ex distrikssköterskorna skulle ha tillgång till patienternas information vid hembesök. Hon har både praktisk och teoretisk kunskap, vilket är en stor fördel i de komplexa förändringsprogram som nu pågår i hälso- och sjukvården och berrör nästan tre miljoner svenskar.

Att det är stora förändringar på gång, det är Wallenius övertygas om.

- Sverige står för en omfattande förbättrings- och utvecklingsresa inom hälso- och sjukvården. Det är tätt knutet till de förändringar i system- och ersättningsmodeller som görs, men det är också nya tankemönster och förändrade arbetssätt som behövs, säger Carolina Wallenius och lovar att berätta mer när vi hämtat kaffe. Hennes engagemang i att förbättra svensk hälso- och sjukvård från ett rekativt vårssystem till ett proaktivt hälsosystem är tydligt och har går som en röd tråd i hennes uppdrag.

Vi träffas på det svenska huvudkontoret i Stockholm. Mitt emot centralstationen, med direkttåg till Arlanda. Det är inte många dagar den relativt nytillträdda vd:n hunnit bekanta sig med kontoret, då mycket av jobbet går ut på att lyssna, förstå och tillsammans med kollegor genomföra de behov som kunderna ger uttryck för. På plats ute i verksamheterna.

–All förändring tar tid. Samverkan och partnerskap mellan olika aktörer blir avgörande. Vården, akademin, näringsliv, innovatörer och patienter måste alla samverka. Vi ska hjälpa till att förbättra invånarnas upplevelse av vården, förbättra hälsan och samtidigt minska kostnaderna, det ser jag som vårt uppdrag.

Som vårdens samverkanspartner kommer Cerner ha ett stort inflytande på svensk sjukvård och den moderniseringsprocess som inletts. Cerner är ett amerikanskt bolag som började fokusera på Sverige för fem år sedan. Deras första steg in på den svenska marknaden var förvärvet av ett Siemens bolag med flera vårdsystem i portföljen. För drygt ett år sedan var det dags för ett anbud i Region Skånes stora upphandling av nytt kärnsystem, när det gamla journalsystemet bedömdes att inte motsvara framtidens krav. I konkurrens med ett par stora anbudsgivare vann Cerner. En bidragande orsak till valet var löftet om samverkan och öppenhet. Att systemet är byggt för att fungera med andra aktörer, men också för att knyta ihop olika aktörer inom sjukvården är avgörande för att motsvara de krav framtiden ställer på öppna ekosystem för integrerad vård. En plattform som i sig ska motverka de så kallade “stuprören”, för att vården för den enskilde individen ska bli relevant och bra det bara är möjligt. Oavsett vilka eller vilka vårdgivare som är inblandade.

- Just detta är en viktig faktor att lösa för patienten, säger Carolina Wallenius, tillgången till rätt data vid rätt tillfälle är idag inte tekniskt svårt, men det kräver nya arbetssätt. För att kunna arbeta patientsäkert finns det anledning att se över t ex Patientdatalagen, som idag gör att ett alltför snävt synsätt på vårdens informationsbehov tillämpas.

Under hösten 2018 inträffade nästa stora händelse i Cerners Sverige-resa. Västra Götalandsregionen, VGR, kungjorde utfallet av upphandlingen inom framtidens vårdmiljö. Cerner valdes för för hela den nya plattformen för journal- och datahantering.

Lösningen som valdes av både Region Skåne och VGR heter Millennium och är ett patientjournalsystem som digitalt samlar in alla medicinska patientuppgifter, medicinsk historik, diagnoser, provsvar och övrig relevat häloinformation. Enligt Cerner själva leder deras journalsystem till snabbare diagnostisering, förbättrad behandling och till att göra vården mer tillgänglig för invånarna. Programvaran är inte bara en databashanterare med information, utan också ett intelligent system som med hjälp av algoritmer kan söka reda på rätt och relevant information för den individuella patienten, ur allt från register ner till DNA-nivå av behandlingserfarenheter för andra patienter och liknande behov. Kärnsystemet ska ersätta flera av IT-systemen. Att valet föll på just Cerner motiverar VGR med att deras anbud har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utifrån VGR:s upphandlingskriterier. “Lösningens funktionalitet och företagets erfarenhet av implementering och samverkan i stora komplexa sjukvårdsorganisationer var de kriterier som vägde tyngst.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö, sa regiondirektör Ann-Sofi Lodin i pressmeddelandet från regionen. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras.

I VGR var 1500 medarbetare involverade i utformningen av upphandlingsunderlaget. Vdi implementeringen ska i slutändan alla involveras. Även de 49 kommunerna ska samverka och glappet mellan sjukhus, hem och omsorg ska byggas bort. Det arbetet har bara börjat.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö, sa regiondirektör Ann-Sofi Lodin i pressmeddelandet från regionen. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras.  

Det västsvenska projektet kommer att involvera många nivåer och många människor, men för att sjukvården i framtiden ska kunna arbeta preventivt behövs ännu mer data och fler involverade samhällsfunktioner.

I USA har Cerner uppdrag som involverar hela samhället. I bland annat Orange County i Kalifornien har de i perioder problem med dålig luft. Mycket trafik och utsläpp, i kombination med hetta och ingen vind, gör luften otjänlig. Det går att andas, men för människor med besvär i lungor och andningsvägar kan konsekvenserna bli allvarliga. Barn med astma är en sådan utsatt grupp som kan få stora medicinska problem.

Istället för att flera av dessa barn ska hamna på akuten under dagen och eftermiddagen, med stress och oro för alla inblandade, stora kostnader och osäkra behahandlingsreslutat, har staden bestämt sig för att förutse de sämre perioderna. Att jobba preventivt.

Luften mäts kontinuerligt, analyseras och adekvata insatser görs i samverkan med familjerna, skola och sjukvård. När luften enligt datan riskerar att bli sämre får familjerna ett sms-meddelande på morgonen. Alla familjer är utrustade med en variant av enkel spirometer-mätare, och barnen kan själva mäta sin lungkapacitet.

Under dagen sedan åker en sjukvårdsbuss runt på skolorna och tar hand om de barn som riskerar att bli dåliga - innan de fått ett allvarligt astmaanfall.

Sjukhusbesöken minskade med 58 procent, målet även svensk sjukvård kallar ”keep the patient out of the hospital” kom närmare.

I förlängningen kunde datan leda till att trafiken stängs av i perioder. Data som räddar liv, innan symptom och sjukdom ens uppstått. Den typen av data är den artificiella intelligensens kanske viktigaste bidrag till mänskligheten. Sedan måste ändå beslut fattas. Av människor.

– Den tekniken finns redan, det handlar bara om att vi ska våga, och vara kloka nog, att använda datan, säger Carolina Wallenius, innan vi tar sällskap till Centralen för att Wallenius ska hinna till dagens möte i London.

FAKTA

VGR investerar 2,1 miljard

Avtalet för plattformen Millennium har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor och löper över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till fyra års förlängning. Även kommunernas system ingår i summan.

___________

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062