23948sdkhjf

Wallenius ska leda vården in i framtiden

Wallenius leder “en av de största moderniseringsprojekten inom svensk hälso- och sjukvård”, som Cerner själva konstaterar, med en plattform som idag hanterar över 100 miljoner patienter.

Carolina Wallenius har sin plan klar.

- Det här gör vi tillsammans med hälso- och sjukvården, varje steg sker och måste ske tillsammans med alla aktörerna i vården, säger hon i en intervju med MedTech Magazine.

Mjukvarubolaget Cerner växer. I höstas stod det klart att Västra götalandsregionen väljer bolaget som samarbetspartner för hela den stora satsning som görs för att digitalisera regionens hälsovård. Även Region Skåne valde Cerner efter en omfattande upphandling.

I februari fick företaget sin nya sverigechef Carolina Wallenius. Med en bakgrund som ekonom och strateg inom det som då hette Stockholms läns landsting har Wallenius, för att vara vd på ett tech-bolag, en ovanligt god förståelse för ekonomi i relation till hälso- och sjukvårdens kvalitet ch utveckling. Hon har redan identifierat och infört värdebaserade och patientcentrerade arbetssätt inom primärvården. “Carolinas drivkraft att främja innovation inom vård och hälsa är avgörande faktorer för att nå målet med smartare vård, bättre resultat och en friskare befolkning”, sa Amanda Green, vice president and regional general manager, Nordics and Benelux, för Cerner i ett pressmeddelande när den nya vd:n kungjordes.

Wallenius har haft omfattande uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn, både som anställd och som entreprenör. Både inom multinationella techbolag som GE Healthcare och SAP, men även mindre vårdnära verksamheter som med väl vald teknik ökar säkerheten och ökar effektivitet. Bland annat drev Wallenius projekt tillsammans med Tiohundra som handlade om att få över journalerna till läsplatta, för att t ex distrikssköterskorna skulle ha tillgång till patienternas information vid hembesök. Hon har både praktisk och teoretisk kunskap, vilket är en stor fördel i de komplexa förändringsprogram som nu pågår i hälso- och sjukvården och berrör nästan tre miljoner svenskar.

Att det är stora förändringar på gång, det är Wallenius övertygas om.

- Sverige står för en omfattande förbättrings- och utvecklingsresa inom hälso- och sjukvården. Det är tätt knutet till de förändringar i system- och ersättningsmodeller som görs, men det är också nya tankemönster och förändrade arbetssätt som behövs, säger Carolina Wallenius och lovar att berätta mer när vi hämtat kaffe. Hennes engagemang i att förbättra svensk hälso- och sjukvård från ett rekativt vårssystem till ett proaktivt hälsosystem är tydligt och har går som en röd tråd i hennes uppdrag.

Vi träffas på det svenska huvudkontoret i Stockholm. Mitt emot centralstationen, med direkttåg till Arlanda. Det är inte många dagar den relativt nytillträdda vd:n hunnit bekanta sig med kontoret, då mycket av jobbet går ut på att lyssna, förstå och tillsammans med kollegor genomföra de behov som kunderna ger uttryck för. På plats ute i verksamheterna.

–All förändring tar tid. Samverkan och partnerskap mellan olika aktörer blir avgörande. Vården, akademin, näringsliv, innovatörer och patienter måste alla samverka. Vi ska hjälpa till att förbättra invånarnas upplevelse av vården, förbättra hälsan och samtidigt minska kostnaderna, det ser jag som vårt uppdrag.

Som vårdens samverkanspartner kommer Cerner ha ett stort inflytande på svensk sjukvård och den moderniseringsprocess som inletts. Cerner är ett amerikanskt bolag som började fokusera på Sverige för fem år sedan. Deras första steg in på den svenska marknaden var förvärvet av ett Siemens bolag med flera vårdsystem i portföljen. För drygt ett år sedan var det dags för ett anbud i Region Skånes stora upphandling av nytt kärnsystem, när det gamla journalsystemet bedömdes att inte motsvara framtidens krav. I konkurrens med ett par stora anbudsgivare vann Cerner. En bidragande orsak till valet var löftet om samverkan och öppenhet. Att systemet är byggt för att fungera med andra aktörer, men också för att knyta ihop olika aktörer inom sjukvården är avgörande för att motsvara de krav framtiden ställer på öppna ekosystem för integrerad vård. En plattform som i sig ska motverka de så kallade “stuprören”, för att vården för den enskilde individen ska bli relevant och bra det bara är möjligt. Oavsett vilka eller vilka vårdgivare som är inblandade.

- Just detta är en viktig faktor att lösa för patienten, säger Carolina Wallenius, tillgången till rätt data vid rätt tillfälle är idag inte tekniskt svårt, men det kräver nya arbetssätt. För att kunna arbeta patientsäkert finns det anledning att se över t ex Patientdatalagen, som idag gör att ett alltför snävt synsätt på vårdens informationsbehov tillämpas.

Under hösten 2018 inträffade nästa stora händelse i Cerners Sverige-resa. Västra Götalandsregionen, VGR, kungjorde utfallet av upphandlingen inom framtidens vårdmiljö. Cerner valdes för för hela den nya plattformen för journal- och datahantering.

Lösningen som valdes av både Region Skåne och VGR heter Millennium och är ett patientjournalsystem som digitalt samlar in alla medicinska patientuppgifter, medicinsk historik, diagnoser, provsvar och övrig relevat häloinformation. Enligt Cerner själva leder deras journalsystem till snabbare diagnostisering, förbättrad behandling och till att göra vården mer tillgänglig för invånarna. Programvaran är inte bara en databashanterare med information, utan också ett intelligent system som med hjälp av algoritmer kan söka reda på rätt och relevant information för den individuella patienten, ur allt från register ner till DNA-nivå av behandlingserfarenheter för andra patienter och liknande behov. Kärnsystemet ska ersätta flera av IT-systemen. Att valet föll på just Cerner motiverar VGR med att deras anbud har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utifrån VGR:s upphandlingskriterier. “Lösningens funktionalitet och företagets erfarenhet av implementering och samverkan i stora komplexa sjukvårdsorganisationer var de kriterier som vägde tyngst.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö, sa regiondirektör Ann-Sofi Lodin i pressmeddelandet från regionen. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras.

I VGR var 1500 medarbetare involverade i utformningen av upphandlingsunderlaget. Vdi implementeringen ska i slutändan alla involveras. Även de 49 kommunerna ska samverka och glappet mellan sjukhus, hem och omsorg ska byggas bort. Det arbetet har bara börjat.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö, sa regiondirektör Ann-Sofi Lodin i pressmeddelandet från regionen. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras.  

Det västsvenska projektet kommer att involvera många nivåer och många människor, men för att sjukvården i framtiden ska kunna arbeta preventivt behövs ännu mer data och fler involverade samhällsfunktioner.

I USA har Cerner uppdrag som involverar hela samhället. I bland annat Orange County i Kalifornien har de i perioder problem med dålig luft. Mycket trafik och utsläpp, i kombination med hetta och ingen vind, gör luften otjänlig. Det går att andas, men för människor med besvär i lungor och andningsvägar kan konsekvenserna bli allvarliga. Barn med astma är en sådan utsatt grupp som kan få stora medicinska problem.

Istället för att flera av dessa barn ska hamna på akuten under dagen och eftermiddagen, med stress och oro för alla inblandade, stora kostnader och osäkra behahandlingsreslutat, har staden bestämt sig för att förutse de sämre perioderna. Att jobba preventivt.

Luften mäts kontinuerligt, analyseras och adekvata insatser görs i samverkan med familjerna, skola och sjukvård. När luften enligt datan riskerar att bli sämre får familjerna ett sms-meddelande på morgonen. Alla familjer är utrustade med en variant av enkel spirometer-mätare, och barnen kan själva mäta sin lungkapacitet.

Under dagen sedan åker en sjukvårdsbuss runt på skolorna och tar hand om de barn som riskerar att bli dåliga - innan de fått ett allvarligt astmaanfall.

Sjukhusbesöken minskade med 58 procent, målet även svensk sjukvård kallar ”keep the patient out of the hospital” kom närmare.

I förlängningen kunde datan leda till att trafiken stängs av i perioder. Data som räddar liv, innan symptom och sjukdom ens uppstått. Den typen av data är den artificiella intelligensens kanske viktigaste bidrag till mänskligheten. Sedan måste ändå beslut fattas. Av människor.

– Den tekniken finns redan, det handlar bara om att vi ska våga, och vara kloka nog, att använda datan, säger Carolina Wallenius, innan vi tar sällskap till Centralen för att Wallenius ska hinna till dagens möte i London.

FAKTA

VGR investerar 2,1 miljard

Avtalet för plattformen Millennium har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor och löper över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till fyra års förlängning. Även kommunernas system ingår i summan.

___________

Håll dig uppdaterad med MedTech Magazine

Jag accepterar Nordiske Mediers villkor och avtal

Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

MedTech Magazine går på semester

Vi på redaktionen tar ett sommaruppehåll till och med den 3 augusti. Vi hoppas att ni får en riktigt trevlig sommar!

Sigrid Therapeutics beviljas patent i USA

Den medicintekniska produkten SiPore15 får amerikanskt patent.

3D-teknik ska användas för att studera covid-19

Med den nya metoden vill forskarna ta reda på var och hur coronaviruset angriper kroppens organ.

Studie: Fler skulle kunna vara immuna mot covid-19

Preliminära resultat pekar på att fler kan vara immuna mot covid-19, även om de fått negativt antikroppssvar.

MDR-certifiering: Getinges recept

Jobba med ett enda anmält organ, involvera ledningen och utför en pilotcertifiering – det är några av Getinges tips för att få till en MDR-certifiering.

Aegirbio debuterar på Nasdaq First North

Nyhetsbrev

Stora donationer till arbetet för ett coronavaccin

Arkiv

Röstbiometri identifierar personer över 65 år

1

Debatt
Inget ont som inte har något gott med sig

Branschen och corona
Sedana Medicals produkt hjälpte intensivvården i Europa

Den ökade användningen av ventilatorer under vårens coronakris öppnade upp för en etablering av medicinteknikbolaget Sedana Medicals produkt Anaconda.

Vitalis blir digital konferens

Debatt
Pernilla Norman: Coronakrisen – så förändras den juridiska tillämpningen

Hur kan juridiken tillämpas för att möta de behov som följer i pandemins spår?

Bättre andning och konstgjorda näsor

Karriären inleddes med ett jobb med pacemakerns uppfinnare Rune Elmqvist. Efter det har Georgios Psaros givit upphov till en lång rad uppfinningar – bland annat med inspiration från kamelnäsor.

Debatt
AI – det intelligenta sättet att snabbt effektivisera vården

Astmatuner först ut i mentorskapsprogram

Braincool får nytt godkännande i EU

Debatt
E-hälsa eller B-hälsa?

Leksell investerar i preventiv hälsa

Investerar 1,5 miljon i Health Integrator – Planerar att lägga ut ytterligare minst 50 miljoner på olika projekt under de kommande två åren.

Debatt
Kenni Ramsell: Både moln och edge ger bättre sjukvård

Branschen och corona
Tataa Biocenter: "Vi når inte fram i Sverige"

Tataa Biocenter var bland de första att lansera covid-19-diagnostik, men det har varit svårt att få fart på testerna här i hemlandet – ”Om inte verksamheten hade fungerat utomlands så hade detta varit en ekonomisk katastrof för oss”

Produktionslättnader för desinfektionsmedel förlängs

Föräldravikariat med tonvikt på digital publicering

Reportern ska ingå i teamet som producerar Life Science Sweden, MedTech Magazine och Hjälpmedel.

Cellink kammar hem patent i USA

Företaget tar nya steg när det gäller bioprinting på den amerikanska marknaden.

FDA godkänner ny typ av coronadiagnostik

Illuminas sekvenseringsbaserade test får snabbgodkännande.

Vinnova stödjer KTH:s testkit för antikroppar mot covid-19

Medicpen tecknar avsiktsförklaring i Norge

Jobb & Karriär
Abigo nyanställer

Jobb & Karriär
Cellavision tappar vd

Jobb & Karriär
Sara Gunnerås till KI Science Park

Apotea och Werlabs säljer antikroppstest för covid-19

Elekta har bästa vd:n

Läkemedelsverket förbjuder ett till covidtest

Röntgen visar hur coronaviruset förökar sig

Jobb & Karriär
Micropos får ny vd

Se alla Företagens egna nyheter

Mirit Glas erbjudar Härdat glas

Tekniskt glas tillgänglig från Mirit Glas

Anders Jonsson ny VD för Oerlikon Balzers

Hur fungerar en syrgaskoncentrator?

Swemed tar in syrgaskoncentratorer från Yuwell

Akut produktion av desinfektionsmedel med hjälp av Busch

Härdat glas - en stark lösning från Mirit Glas

Mirit Glas är specialister på glasproduktion

Leverans av Busch vakuumsystem till Brasilien

Busch Vakuum Solutions levererar till sjukhus i Palestina

Synglas i hög kvalitet från Mirit Glas

Busch Vacuum Solutions levererar till sjukhustrailers i USA

Centralisering av vakuum från Busch Vacuum Solutions

Mirit Glas - Välsorterat råvarulager

Busch levererar vakuumsystem till akutsjukhus i Madrid

Samarbete mellan Busch i Schweiz och Frankrike mot Corona

Rening av gaser med vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions

Snabbleverans av dit glas från Mirit Glas

Swemed tar in hjälpmedel från TrustCare

Biofiltrering med Busch TYR Blåsmaskin

Perfekt packad skinka med vakuum från Busch

A50- en kraftfull Android mobil POS

Fiskodling med vakuum från Busch Vacuum Solutions

Livsmedel-godkänt glas från Mirit Glas

Busch Vacuum Solutions

Sänd till en kollega

0.189