23948sdkhjf

Funktion som mål i upphandling

Funktionskrav i upphandling innebär att man beskriver vad man vill uppnå istället för hur. Detta förhållningssätt bäddar för mer kreativitet och innovation menar Upphandlingsmyndigheten som nu ökar sitt stöd.

Genom att beskriva vad man vill uppnå istället för hur, öppnar man upp för kreativitet, utveckling och innovation menar myndigheten som nu publicerar ett nytt utökat stöd för att formulera, utvärdera och följa upp funktionskrav.

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att främja innovation i upphandlingar, och i detta ingår att ge stöd under hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning och utvärdering. I det förberedande arbetet är det av vikt att ställa funktionskrav för att främja de potentiella leverantörernas kreativitet och innovationsförmåga.

– Funktionskrav låser inte leveransen eller utförandet till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt. I stället tas leverantörernas kunskap, nytänkande och utvecklingsförmåga tillvara, vilket i sin tur kan leda till innovativa och effektiva lösningar på verksamhetens behov, berättar Johanna Enberg, strateg med ansvar för uppdraget på Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Inom ramen för uppdraget lanserar vi nu ett utökat stöd för att arbeta med funktionskrav.

– Stödet innefattar bland annat svar på ett antal myter om funktionskrav. Som exempel kan nämnas att det går alldeles utmärkt att formulera krav i form av funktion oavsett vilket upphandlingsförfarande som används, något som många inte tror, berättar Johanna Enberg.

I stödet ingår även tre metodbeskrivningar som visar på att det går utmärkt att formulera funktionskrav i upphandlingsdokumenten, utvärdera och följa upp på funktion.

– Funktionskrav formuleras med inriktning på vad som ska uppnås i stället för hur det ska uppnås. I grunden är funktionskrav och detaljerade krav bara olika sätt att formulera krav på.

I grunden skiljer sig utvärdering av funktionskrav inte från utvärdering av krav generellt.

– Vi förordar inte någon särskild utvärderingsmodell, utan det är upp till den upphandlande myndigheten eller enheten att välja hur utvärderingen ska gå till. Men vi ger stöd i hur man kan tänka, berättar Johanna Enberg.

Det nya stödet om funktionskrav ska utgöra ett komplement till vårt befintliga stöd. Komplementet avser introduktion till funktionskrav, praktiska råd samt enkla förslag och idéer på principer och vad som är viktigt att tänka på.

– Genom att ställa funktionskrav öppnar man upp för olika lösningar. Fler företag får på så sätt möjlighet att lämna anbud, vilket förbättrar konkurrensen i offentliga upphandlingar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093