23948sdkhjf

Ett svårt inköp

De två största landstingen i landet står inför sina mest betydelsefulla affärer någonsin, skriver MedTech Magazines chefredaktör Hanna Brodda.

Nya informationssystem för vården ska köpas in. De kallar det för Framtidens vårdinformationsmiljö. I praktiken är det ett modernt journalsystem, med delvis nya funktioner. Det är ett komplicerat inköp att lyckas med.

Tidigare samarbeten mellan landsting har havererat, projektgrupper har lagts ner och organisationer där hundratals medarbetare, konsulter och jurister har rekryterats för att genomföra affären i varje landsting.

Exakt vad som ska köpas in i Stockholm läns landsting är under utveckling i en grupp bestående av cirka 400 medarbetare och konsulter. I VGR har man stolpat ner ett antal funktioner som det nya systemet ska innehålla; patientplan, läkemedelslista, remisshantering, vårdplan, journaldokumentation, resurshantering och beslutsstöd. Båda landstingen väljer att köpa in ett storsystem som ska vara samma för alla kliniker, mottagningar och sjukhus i hela landstinget. Det ska vara interoperabla med olika applikationer, men i grunden är det ett system som upphandlas.

I Västra Götalandsregionen ingår också kommunernas vårdverksamhet i upphandlingen. Man kallar storsystemet för “kärnsystem”. Båda landstingen säger sig vilja ha “en informationsmiljö inom hälso- och sjukvårdsområdet som ska utgå från invånarens behov”, vilket inte i sig ger mycket vägledning till upphandlaren. Många patienter vill kunna ta del av sin journal. Det är en standardfunktion idag. I övrigt vill patienten inte att det ska ta för lång tid att få information, eller instruktioner eller att fel personer ska få tillgång till personliga uppgifter.

Båda landstingen har valt upphandlingsmodellen konkurrenspräglad dialog. VGR har kommit längst, där leverantören ska kungöras samtidigt som denna tidning kommer ut i brevlådan. Sedan ska allt vara implementerat och färdigt 2022. I Stockholm har dialogfasen inletts under hösten.

Att i dag beställa, vad vi i framtiden kan vilja ha, skulle vara svårt även för de utvecklare som sitter i den artificiellt intelligenta, neurala, biodatorfältets absoluta frontlinje. Enorma resurser står på spel. Måtte det sedan underlätta för de människor som ska jobba med människor.

I slutet på september blev megaupphandling klar i VGR. Läs här om vem som vann upphandlingen.

Publicerades i MedTech Magazine nr 3 som kom ut 27 september.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.084