23948sdkhjf

Den innovativa vården - ny rapport från VINNOVA

Hälso- och sjukvården kommer att behöva präglas av fler innovationer när det gäller hur vården organiseras, utförs och levereras för att klara framtidens utmaningar. Stockholms läns landsting (SLL) och VINNOVA anser att forskning, utveckling och innovation är centrala delar för att bidra till Stockholms och Sveriges fortsatta tillväxt.
För att belysa och analysera innovationsklimatet och utvecklingsmöjligheterna inom Stockholms hälso- och sjukvård, gav SLL och VINNOVA i uppdrag till Nima Sanandaji att skriva rapporten ”Den Innovativa Vården”.

Rapporten presenterar en rad olika intressanta exempel på både nationell och internationell nivå där olika typer av innovationer exempelvis har lett till en ökad tillgänglighet av sjukvård eller effektivare behandlingsmetoder. En viktig aspekt som lyfts fram är skillnaderna mellan tekniska innovationer och arbetssättsinnovationer och under vilka omständigheter dessa kan uppstå. Arbetsskultur, arbetsrelationer och processuppföljning är av vikt, likaså ett ökat samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

För att stimulera en snabbare spridning och användning av innovationer i kommuner och landsting har VINNOVA slutit ett nationellt samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Med detta avtal som grund startar myndigheten nu en rad initiativ inom det nya strategiska området Innovationskraft i offentlig verksamhet för att gemensamt med huvudmännen identifiera och adressera faktorer som idag riskerar att hämma innovation och verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå.

Förhoppningen är att den här rapporten ska bidra med ökad kunskap och stimulera gemensamma diskussioner kring nya idéer, innovationslösningar och utveckling av svensk hälso- och sjukvård för att bidra till en bättre hälsa för länets och landets befolkning.

Läs mer på
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovationskraft-i-offentlig-verksamhet/
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063