23948sdkhjf

Vad krävs för att kunna få ta del av sin egen journalinformation på nätet?

Vilka fördelar och nackdelar finns för den enskilda patienten och för vården med att göra journalen tillgänglig på Internet? En förstudie med fokus på att belysa möjligheterna med att tillgängliggöra journalinformation till patienter via Internet genomfördes under 2011.


Vad krävs för att kunna få ta del av sin egen journalinformation på nätet? Vilka fördelar och nackdelar finns för den enskilda patienten och för vården med att göra journalen tillgänglig på Internet? En förstudie med fokus på att belysa möjligheterna med att tillgängliggöra journalinformation till patienter via Internet genomfördes under 2011. Nu tar vi nästa steg och utvecklar en nationell lösning för patientens egen journalöversikt.

Uppdraget
Förstudien innefattade dels att inventera vilka etiska, medicinska, juridiska och tekniska förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att kunna göra journalen tillgänglig. Uppdraget var att ta reda på vad som krävs för att patienterna ska kunna få ta del av sin egen journalinformation på nätet - vilket är ett av målen i den nationella strategin för eHälsa. Avsikten är att ge patienterna större möjligheter att aktivt ta del av sin egen vård och behandling.
Arbetsprocess
Arbetet med förstudien har skett i två etapper med leverens av två delrapporter och en slutrapport. Under den första etappen kartlades patienterna behov (delrapport 1), medan fokus under etapp två låg på att hitta lösningar på vårdens olika frågeställningar (delrapport 2). Synpunkterna har insamlats genom fokusgrupper, enkäter, seminarier, hearings, studiebesök, enskilda intervjuer och erfarenhetsutbyte med tidigare genomförda projekt. Den nu föreslagna modellen och tankarna kring den, har även varit ute på remiss till ett stort antal aktörer inom hälso- och sjukvården. Remissinstanserna har överlag varit positiva till modellen.
Status
Den slutrapport med tillhörande modell EHR-PHR (Electronic Health Record - Personal Health Record) som har presenterats är ett resultat av förstudien ”Din journal på nätet". Modellen beskriver konkret hur samspelet kan fungera mellan ett personligt hälsokonto och vårdens information och ska göra det möjligt för patienten att både ta del av sin journal och interagera med vårdgivaren via nätet - utan att störa vårdens processer. Modellen är skräddarsydd för att fungera inom den nuvarande lagstiftningen .

CeHis går under sista kvartalet 2012 vidare och tar fram en nationell lösningsarkitektur för patientens journalöversikt, samt för utlämnande av journalinformation och möjligheten att spara ner journalkopior i ett personligt hälsokonto. Utvecklingsarbetet kommer att pågå under 2013.
Beställare och utförare
Förstudien har genomförts av Inera AB på uppdrag av Center för eHälsa i samverkan, CeHis.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062