23948sdkhjf

Vårdrelaterade infektioner fokus för BIO-X utlysning 2012

Vårdrelaterade infektioner är en av vårdens stora utmaningar. I snitt upptas 10 % av Sveriges sjukhusbäddar av patienter med någon infektion de fått under sin kontakt med vården. Kostnaderna för vården är höga, liksom för de patienter och anhöriga som drabbas på olika sätt. Bara i Sverige avlider dessutom cirka 1 500 personer varje år till följd av vårdrelaterade infektioner.
Vårdrelaterade infektioner är en av vårdens stora utmaningar. I snitt upptas 10 % av Sveriges sjukhusbäddar av patienter med någon infektion de fått under sin kontakt med vården. Kostnaderna för vården är höga, liksom för de patienter och anhöriga som drabbas på olika sätt. Bara i Sverige avlider dessutom cirka 1 500 personer varje år till följd av vårdrelaterade infektioner.

I den BIO-X utlysning som Uppsala BIO just öppnat efterlyses nya produkter och tjänster som kan hindra utbrott av vårdrelaterade infektioner, bl a genom upptäckt av smittkällor i ett mycket tidigt skede. Akademiska forskare samt små och medelstora företag inbjuds att komma in med förslag till lösningar.

I denna utlysning efterlyses idéer som kan leda till nya produkter och tjänster som kan reducera risken att patienter som kommer i kontakt med vården sprider eller drabbas av nya infektioner.

Uppskattningsvis 12 % av alla patienter som besöker någon vårdinrättning i Sverige idag drabbas av nya infektioner till följd av besöket, och så mycket som 10 % av våra sjukhusbäddar tas upp av patienter med en vårdrelaterad infektion. De vårdrelaterade infektionerna drabbar alltså många patienter, och belastar vården. Vårdrelaterade infektioner är också nära sammankopplade med det växande problemet med antibiotikaresistens. Detta är alltså en av vårdens stora och angelägna utmaningar.

”Detta är ett av vårdens största och mest angelägna problem där utvägen ofta framställs som utvecklingen av nya antibiotika men där en hållbar lösning med all sannolikt kräver ett mer mångfacetterat angreppssätt.”, säger professor Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

BIO-X utlysningen vänder sig till små och medelstora företag samt till akademiska forskare i hela Östra Mellansverige, d.v.s Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

”Projekt inom BIO-X behöver normalt partners från akademin, industrin, och från klinik”, berättar Karin Agerman, Uppsala BIO, som ansvarar för utlysningen. ”Har man inte hittat dessa inför ansökan, hjälper vi till med att identifiera och knyta rätt partners till projekten.”

Projekt som väljs ut för stöd inom BIO-X erbjuds ett skräddarsytt program som ger dem tillgång till personer med lång erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom industrin, expertis från hälsovården, IP-rådgivning m.m. samt finansiering med upp till 1 miljon kronor årligen under 18 – 24 månader. Målet för varje projekt är utveckla ett s.k. proof-of-concept, d.v.s ha nått sådan mognad att det kan attrahera tillräckliga investeringar för fortsatt produktutveckling.

Life science-industrin ser ett allt större behov av samarbeten med forskargrupper och små innovativa företag för att säkra ett konkurrenskraftigt inflöde av innovationer. Dessa samarbeten är viktiga, men många ser dem också som svåra att styra på ett sätt som tillfredställer alla parter. Uppsala BIOs program BIO-X ger den struktur till dessa samarbeten som man efterlyser, samt utgår från definierade behov inom vården och inom life science-industrin.

Sedan starten har sjutton projekt beviljats fullt stöd inom BIO-X, dvs både processtöd och finansiering, Fyra av fem projekt som lämnat BIO-X fortsätter att utvecklas i företag.

Utlysningen är öppen till och med den 7 februari 2013. All information om utlysningen finns tillgänglig på www.uppsalabio.se/bio-x .
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063