23948sdkhjf

Vad säger LOU om ramavtal och vad gäller om man blir antagen som ramavtalsleverantör?

Att sluta ett ramavtal med ett landsting är ett mål för många medicintekniska leverantörer. Det kan innebära en trygg inkomstkälla under de fyra år som ramavtalet kan komma att gälla. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.
Att sluta ett ramavtal med ett landsting är ett mål för många medicintekniska leverantörer. Det kan innebära en trygg inkomstkälla under de fyra år som ramavtalet kan komma att gälla. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid. Ett ramavtals löptid är maximalt fyra år inklusive förlängning och optioner, om det inte finns särskilda skäl enligt 5 Kap 3 § lou.

Regleringen för ramavtal gäller för både upphandlingar över och under tröskelvärdena enligt 5 kap och 15 kap 2 § lou. Syftet med ett ramavtal är att fastställa villkoren för en kommande leverans. Den upphandlande myndigheten har inte krav på sig att ange någon minimivolym för kommande behov i förfrågningsunderlaget. Det man kan ta fasta på är föregående periods ramavtalsvolym för samma produkt eller tjänst.
Ett ramavtal kan upprättas på olika sätt vilket innebär skillnader i hur köpet, det så kallade avropet, utförs när ramavtalet trätt i kraft. lou anger att ett ramavtal kan slutas med en eller flera leverantörer. Om ett ramavtal sluts med flera leverantörer ska de vara minst tre till antalet, om alla uppfyller tilldelningskriterierna i förfrågningsunderlaget. Ramavtal under tröskelvärdena med alla villkor fastställda får sedan ändringsdirektivet från år 2010 ingås med ett valfritt antal leverantörer.

Tilldelning av kontrakt med flera leverantörer kan ske på olika sätt. Ett av dessa är ramavtal med rangordning vilket innebär att den leverantör som står som nummer ett i avropslistan ska avropas först. Leverantörerna på andra respektive tredje plats avropas i rangordning därefter då leverantörerna med högre rang inte kan leverera enligt ramavtalet.

Förnyad konkurrensutsättning är en annan möjlighet som innebär att den upphandlande myndigheten sluter ramavtal med flera leverantörer utan inbördes ordning. Inför varje nytt behov utförs en förnyad konkurrensutsättning där leverantörerna som är slutna till ramavtalet lämnar anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet, som pris och leveranstid. Helt nya villkor, som inte framgår av förfrågningsunderlaget, kan inte konkurrensutsättas i efterhand. Tidsfristen för leverantören att lämna anbud ska vara tillräcklig med hänsyn tagen till upphandlingens art. Detta sätt att avropa kan anses som en ny ”miniupphandling” enligt 5 Kap 7 § lou.

Att tilldela kontrakt i efterhand kan även ske genom en så kallad annan fördelningsnyckel vilket innebär att den upphandlande myndigheten kan låta patientens behov styra fördelningen mellan de antagna leverantörerna. Ett avrop sker alltså beroende på den medicinska professionens bedömning vid mötet med patienten. Exempel på detta är höftledsimplantat där ett storleksoch materialval görs utifrån patientens medicinska behov.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.047