23948sdkhjf

SLL och Gotland använder RxEye för ny samarbetsform inom radiologi

Samarbete för snabbare och bättre diagnostik inom cancervården när Stockholms läns landsting använder RxEye
Stockholms läns landsting och Gotland använder RxEye för ny samarbetsform inom radiologi. Genom att samarbeta i diagnostiska nätverk är förhoppningen att ge cancerpatienter bättre vård och snabbare diagnostik.

Med hjälp av RxEye kan alla vårdgivare, såväl offentliga som privata aktörer, i Stockholms läns landsting och Region Gotland samarbeta och dela kompetens med och mellan varandra. Landstinget har valt att börja med patienter med kolorektalcancer och syftet med samarbetet är att ge patienten snabbare diagnos och bättre vård.

När en patient med kolorektalcancer genomgår röntgenundersökningar inför en operation delas patientens röntgenbilder genom RxEye till experter i regionen som samverkar och ger sitt utlåtande. På det viset får den enskilde patienten omedelbar tillgång till hela regionens samlade kompetens. Idag är detta mer begränsat till det lokala sjukhuset och därmed personberoende vilket leder till väntetider för patienten och risk för lägre diagnostisk kvalitet.

"Genom praktisk användning av moderna IT-stöd som ger bättre kommunikationsmöjligheter, blir kvalitetsäkring, utbildning och kompetensutveckling en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi tycker det här känns mycket inspirerande och vi ser fram emot positiva effekter när andra vårdkedjor börjar utnyttja erfarenheter av den här modellen.” säger Christina Kling Hassler, överläkare radiologi samt IT-samordnare i SLL och Lennart Blomqvist Adjungerad professor och överläkare, röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Karolinska Institutet.

Stockholms läns landsting diagnostiserar ca 1000 patienter med kolorektalcancer årligen. En svårighet är att röntgenundersökningar ofta måste göras om och granskas av många röntgenläkare innan underlaget är tillräckligt för att kunna välja rätt behandling.

Genom denna samarbetsmetod beräknar Stockolms läns landsting och Gotland kunna ge patienten en mer korrekt diagnos och bättre vård. Åtkomst till bilderna sker genom streamingteknik med RxEye istället för att patienten ska förflyttas mellan olika instanser. En högre kvalitet på diagnostiken kan ge kortare väntetider och mer korrekt diagnos av kolorektalcancer kan öka överlevnadsmöjligheterna för den enskilda patienten.

”Att jobba med diagnostiska nätverk är framtiden och vi ser ett stort ökat behov att dela expertis och kompetens över organisations-, regions- och landsgränser. Vi är glada över att på detta sätt vara med och förbättra vården i Stockholm och Gotland. Med modern teknologi och en ny affärsmodell hjälper vi inte bara vårdorganisationer utan också den enskilda patienten som får möjlighet till förbättrad vård.” säger Magnus Hök, VD RxEye

Parallellt med samarbetsprojektet med RxEye löper en vetenskaplig utvärdering som syftar till att förbereda cancervården i Stockholms läns landsting inför de nya arbetsmetoder som följer med Nya Karolinska Solna.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078