23948sdkhjf

Sectra förvärvar medicinskt IT-bolag i Storbritannien

IT- och medicinteknikföretaget Sectra växer genom förvärv av Burnbank Systems Limited som säljer IT-tjänster till sjukvården i Storbritannien. Förvärvet är en del i Sectras satsningar på att expandera verksamheten inom medicinska system på den brittiska marknaden.

Burnbank har byggt upp ett nätverk för överföring av medicinska bilder och rapporter mellan vårdgivare i Storbritannien. Fler än 290 sjukhus, i princip hela den publika sjukvården i Storbritannien, använder Burnbanks tjänst Image Exchange Portal.

– Att leverera tjänster till sjukvården via Internet är en leveransmodell som kommer att öka i betydelse, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras affärsområde Medicinska system. Burnbank har byggt upp en framgångsrik verksamhet med en spännande affärsutvecklingspotential och de onlinetjänster som Sectra erbjuder sjukvården kommer att kunna tillföra ytterligare kundnytta.

Transaktionen omfattar de tre bolagen Burnbank Systems Limited, Burnbank Healthsystems Limited och Burnbank Dataconnect Limited med kontor i Ipswich, Skottland. Totalt har bolagen 25 medarbetare och omsatte 2,4 MGPB (cirka 26 Mkr) med en rörelsemarginal på 25% verksamhetsåret 2011. Affären är av strategisk betydelse, men har ingen väsentlig inverkan på Sectras omsättning och resultat. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas under varumärket Burnbank och vara en egen affärsenhet i Sectras affärsområde Medicinska system.

– Affären ger oss ökade möjligheter att garantera långsiktig stabilitet, säger Peter Young, VD och ägare till Burnbank. Vår affärsutveckling kommer fortsätta bygga på att sjukhusen kan använda våra tjänster, oavsett vilken leverantör av IT-system för medicinska bilder och rapporter de använder.

Kontant köpeskilling uppgår till 5,0 miljoner brittiska pund (cirka 55 Mkr). Transaktionen omfattar en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 3 miljoner brittiska pund (cirka 33 Mkr). Förvärvet finansieras med existerande medel.
Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.521