23948sdkhjf

AstraZeneca säljer Astra Tech till amerikanska DENTSPLY

AstraZeneca har beslutat att avyttra sin verksamhet Astra Tech till DENTSPLY för ett kontant belopp på ca 1,8 miljarder USD.

Astra Tech, med huvudkontor i Mölndal, har två primära affärsområden: Astra Tech Dental, som ansvarar för forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av dentala implantat och Astra Tech Healthcare, som ansvarar för sjukvårdsprodukter för användning primärt inom urologi och kirurgi. Under 2010 hade Astra Tech en global omsättning på 535 miljoner USD och normaliserad EBITDA på 105 miljoner USD, med nettotillgångar värderade till omkring 0,3 miljarder USD räknat i gällande valutakurser i maj 2011.

Affärstransaktionen förväntas bli slutförd under andra halvåret 2011 efter att nödvändiga tillstånd erhållits från regulatoriska myndigheter. Vid slutförandet kommer en vinst att redovisas som "övriga rörelseintäkter" i AstraZenecas resultaträkning. Vinsten kommer att betraktas som en "betydande post" och undantas från resultatet för kärnverksamheten. Därmed påverkas inte koncernens prognos för helåret 2011 avseende vinst per aktie för kärnverksamheten.

David Brennan, AstraZenecas koncernchef säger: ”Efter en omfattande strategisk översyn anser vi att den här affärstransaktionen ger ett utmärkt resultat för AstraZeneca aktieägare. Det stora intresset och konkurrensen under denna process är ett bevis på det värde som Astra Techs medarbetare byggt upp på marknaden. Jag vill tacka dem för deras bidrag och tror de är väl rustade för att bygga vidare på denna framgång med DENTSPLY som ägare.”
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079