23948sdkhjf

Hjälp till EU-pengar för små och medelstora Life Science företag

Under våren har flera verktyg tagits fram inom EU-projektet ABC Europe, verktyg som riktas mot Små- och Medelstora life science företag.

ABC Europe är ett EU-projekt som drivs under åren 2009-2012 i ett samarbete där 13 bioregioner i Europa deltar. Stockholm Science City (SSCi) har varit drivande i ett av sex arbetspaket, det som handlar om att kartlägga och samla offentliga medel, akademiska faciliteter och pre-kliniska servicebolag med unik kompetens. En mall för interregionalt samarbete och riktlinjer för delning av faciliteter finns nu att ladda ner på www.ssci.se

-Samarbetet med de andra bioregionerna har varit mycket givande, säger Teresa Soop, ansvarig för analys och utveckling på SSCi. Vi lär oss hur andra arbetar ute i Europa och vilka de gemensamma utmaningarna är.

Upprinnelsen till projektet är att de 13 bioregionerna har identifierat en lång kedja av behov inom life science som inte tillgodoses.

- Vi har förstått att många företagare och forskare inte känner till vilken finansiering och vilka faciliteter som finns i deras egen region och ännu mindre i andra regioner, säger Teresa Soop. Ambitionen var att samla detta på ett enda ställe och att erbjuda ett alternativ till att använda sig av gamla nätverk.

I mallen för interregionalt samarbete finns många tips på hur man kan förnya sitt nätverk. Mallen baseras på intervjuer med konsulter, företagare och andra yrkesverksamma inom området, främst från Sverige och från Frankrike. Där finns information om allt från tidsåtgång och ekonomiska resurser i typiska projekt, hur entreprenörer hittar lämpliga, offentliga medel, hur entreprenörer och forskare hittar internationella partners och saker att tänka på när anställning av konsulter blir aktuellt.

Riktlinjerna för delning av faciliteter är resultatet av flera års arbete med den svenska plattformen www.toolsofscience.se som SSCi driver. Riktlinjerna täcker marknadsundersökning, affärsmodeller, avtal, prismodeller och affärsindikatorer.
- Det är viktigt för företagare att få tillgång till professionella core faciliteter och hitta alternativa nätverk för utvärdering av sina produkter, säger Teresa Soop. Riktlinjerna är till för att de akademiska institutioner som vill öppna en sådan får hjälp och stöd i hur man går tillväga.

Fler exempel på verktyg som ABC Europe arbetar med är träningsläger för entreprenörer och biotechnology showcases. Det första träningslägret anordnas i Cambridge den 13-16:e juni och är kostnadsfritt för deltagarna. I sommar kommer SSCi och ABC Europe att lansera en europeisk version av plattformen Tools of Science med en sökbar databas bestående av offentliga medel, akademiska faciliteter och servicebolag från de inblandade bioregionerna .
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078