23948sdkhjf

Förmedla kunskap inom vården – ”En viktig framgångsfaktor”

Att ha kunskap och insyn i hur olika professioner inom vården ser på hjälpmedel är viktigt för ett bra vårdresultat. Det menar Nicola Parmelund på Hjälpmedelcenter Sverige som föreläser om förflyttningskunskap på Fokus Hjälpmedel Skåne nästa vecka.

Olika vårdyrken har olika relation till hjälpmedel och jobbar med dem på olika sätt. Detta kräver att förskrivare av hjälpmedel har insyn i inte bara patientens hjälpmedelsbehov utan även vårdpersonalens som sköter omvårdnaden, säger Nicola Parmelund, legitimerad fysioterapeut och kursledare inom förflyttningskunskap på Hjälpmedelcenter Sverige.

I många fall saknas baskunskaperna

– Om jag inte har kunskap om att omvårdnadspersonal måste använda hjälpmedel på olika sätt över hela dygnet, då har jag inte med det i min bedömning när jag förskriver medicintekniska produkter till patient, säger han.

Det kan handla om olika sorters situationer kopplade till förflyttningar, berättar han, exempelvis som när personal ska hjälpa en patient att ta sig ur sängen och till toaletten eller klä på sig, där det krävs hjälpmedel som gör att patienten kan stå upp under en lite längre tid.

För att vårdtagarna ska kunna bibehålla eller återfå så mycket som möjligt av sin hälsa, och samtidigt uppnå en god livskvalitet, behöver personal mötas över gränserna, understryker Nicola Parmelund.

– Att kunna överföra sina kunskaper till någon annan person är en viktig framgångsfaktor för ett gott vårdresultat.

Därför tycker Nicola Parmelund att utbildningstillfällen där man får möjlighet att överföra kunskaper mellan olika professioner, från exempelvis fysio- och arbetsterapeuter till omvårdnadspersonal, är viktigt.

Vilka utmaningar finns för en utbildare inom förflyttningskunskap?

– I många fall saknas baskunskaperna och förutsättningarna finns inte riktigt för att utbilda personalen. En utmaning vid utbildningsinsatser i förflyttningskunskap är att tiden ofta är begränsad vilket påverkar val av innehåll och strategi för kunskapsöverföring.

Vad är det viktigaste att tänka på när man förmedlar kunskap?

– Att sätta ett mål och syfte med utbildningsinsatsen, vad är det för mål och resultat du vill ha ut av det.

Nicola Parmelund föreläser på Fokus Hjälpmedel i Malmö den 22–23 maj om framgångsfaktorer för kunskapsöverföring kopplat till arbete med personförflyttningar och patientarbete där hjälpmedel används.

Vad hoppas du att folk tar med sig från föreläsningen?

– Mitt mål är att de ska bli inspirerade i att utforma och hålla egna utbildningar samt att de får stöd i vad som är rimligt på tre dagar eller tre timmar.

Artikeln är en del av vårt tema om Fokus Hjälpmedel.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079