23948sdkhjf

Nya riktlinjer: Tyngdtäcken och kognitivt stöd vid adhd och autism

De nya nationella riktlinjerna för adhd och autism innehåller för första gången rekommendationer om kognitivt stöd – och en ändrad rekommendation om tyngdtäcken för vuxna.

De uppdaterade nationella riktlinjerna som presenterades av Socialstyrelsen på tisdagen innehåller 13 nya rekommendationer.

Det gäller bland annat området kognitivt stöd, där det tidigare saknats riktlinjer. Ett sådant stöd kan exempelvis vara hjälpmedel för att planera, hålla reda på tiden och få påminnelser.

”Kognitivt stöd har hög prioritet, eftersom det hjälper både barn och vuxna med adhd eller autism att vara mer aktiva och delaktiga i vardagen. Stödet kan också öka personernas självständighet och livskvalitet. För barn är stödet dessutom viktigt för att förebygga svårigheter längre fram”, står det i de nya riktlinjerna.

Enligt Socialstyrelsen bör fokus ligga på tidiga insatser och individanpassad diagnostik i stället för ensidiga snabbutredningar utan uppföljning. Samtidigt betonas att de växande köerna till neuropsykiatriska utredningar och läkemedelsbehandling inte får leda till att personer med mer komplexa behov hamnar i skuggan.

– Personer med till exempel autism och utmanande beteenden behöver prioriteras eftersom de annars riskerar att få mycket stora funktionshinder. En viktig insats för dessa grupper är positivt beteendestöd (PBS), som nu har högsta prioritet i riktlinjerna. Det handlar om att förstärka det som trots allt fungerar och därmed minska utmanande beteenden, säger Evelyn Andersson, som är Socialstyrelsens projektledare för arbetet med riktlinjerna, i ett pressmeddelande.

Vad gäller den omdiskuterade frågan om tyngdtäcken vid sömnproblem ändras rekommendationerna. Socialstyrelsen bedömer nu att tyngdtäcke förbättrar sömnen för den mindre grupp vuxna med adhd eller autism som inte fått tillräcklig effekt av stöd för goda sömnvanor.

”Tyngdtäcke har därför hög prioritet för vuxna – lite högre för personer med autism eftersom den funktionsnedsättningen generellt är svårare än adhd. För barn pågår en studie om effekten av tyngdtäcke, och mer forskning behövs”, skriver myndigheten.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin har deltagit i arbetet med de nya riktlinjerna. Förbundet ser att de innehåller flera förbättringar.

– Det är ett stort steg i rätt riktning att riktlinjerna nu även ger rekommendationer kring kognitivt stöd. Att tidiga insatser, kognitivt stöd och tyngdtäcken nu har fått en så hög prioritering i riktlinjerna visar på vikten av att det börjar erbjudas i högre utsträckning än som sker i dag , säger Christina Lundqvist, utvecklingschef på Sveriges Arbetsterapeuter, i ett pressmeddelande.

Förbundet framhåller att arbetsterapeuter har stor kompetens inom kognitivt stöd, och att det kan ha stor betydelse för att åstadkomma en fungerande vardag för personer med adhd och autism och för deras familjer.

– Sveriges Arbetsterapeuter har stora förhoppningar om att de nya riktlinjerna kommer att ge bättre förutsättningar för att tydliggöra arbetsterapeuters roll inom området och som förbund kommer vi nu på olika sätt att verka för att bidra till det.

Den nationella riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, och ska användas för att kunna göra en systematisk prioritering och fördelning av resurser.

Fakta adhd och autism

Adhd och autism är vanliga funktionsnedsättningar, som finns i alla delar av världen. Orsakerna är inte helt kända, men både ärftliga faktorer och omgivningens krav och förväntningar spelar stor roll.

I världen beräknas att omkring 5–7 procent av alla barn har adhd och att 3 procent av alla vuxna har adhd. 1–2 procent av alla barn och vuxna har autism.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063