23948sdkhjf

Humana Assistans vann i rätten – får tillbaka tillståndet

Humana Assistans får fortsätta att bedriva personlig assistans och hemtjänst. Förvaltningsrätten upphävde på onsdagen Ivos beslut att dra in bolagets tillstånd.

Domstolen har kommit fram till att flera av de avvikelser som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, åberopat ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna.

Sammantaget är det inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet, menar förvaltningsrätten i Stockholm.

– Domstolen anser att Humana i vissa fall har brustit, bland annat i sin insyn i anordnad assistans. De klarlagda bristerna är dock förhållandevis få och inte tillräckligt allvarliga för att motivera att bolaget och dess företrädare ska anses olämpliga. Domstolen bedömer också att Humana har vidtagit rimliga åtgärder för att följa IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvalitet i verksamheten, säger lagmannen Eva-Lotta Hedin i ett pressmeddelande.

Det var i slutet av januari som Ivo beslutade att dra in Humana Assistans tillstånd eftersom man bedömde att bolaget inte uppfyllde kraven på lämplighet att bedriva personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst.

Bland annat hänvisades till återkommande brister vad gäller anmälningsskyldighet, anordnar- och arbetsgivaransvar samt förmåga att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Humana Assistans har cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda, som skulle ha berörts av ett indraget tillstånd.

Humana har dock kunnat fortsätta sin verksamhet efter beslut om inhibering av Ivos beslut i väntan på den dom som nu har hävt Ivos beslut.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063