23948sdkhjf

Macchiarini fälls för grov misshandel – döms till 2,5 års fängelse

Svea hovrätt dömer den italienske kirurgen Paolo Macchiarini för tre fall av grov misshandel. Påföljden bestäms till fängelse i två år och sex månader.Domen innebär en kraftig skärpning jämfört med tingsrättens dom i fjol.

Åtalet mot den idag 64-årige Paolo Macchiarini gäller de operationer han utförde på tre patienter under åren 2011-2012, då han var anställd vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Vid ingreppen tog han bort patienternas luftstrupar och ersatte dem med syntetiska luftstrupar. Enligt åtalet skedde ingreppen "helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet", och tillfogade patienterna "svåra kroppsskador, vilka lett till ett långvarigt och svårt lidande".

Solna tingsrätt valde i sin dom i juni i fjol att fälla Macchiarini endast för grovt vållande till kroppsskada i ett av fallen, men att fria helt i de två andra.

Svea hovrätt har, precis som Solna tingsrätt, kommit fram till att ingreppen inte var förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hovrätten menar däremot, till skillnad från tingsrätten, att det inte var fråga om nödsituationer när ingreppen på den första och den andra patienten gjordes. Utredningen talar i stället för att de hade kunnat leva under en inte obetydlig tid utan ingreppen, enligt rätten. Vid det tredje ingreppet anser hovrätten att en nödsituation förelåg men att ingreppet trots detta var oförsvarligt.

– Vi har ansett att utrymmet för att med stöd av nödbestämmelsen utföra obeprövade ingrepp på människor i strid med de regelverk som finns för sjukvård och forskning måste vara mycket begränsat säger rättens ordförande, hovrättsrådet Maria Hölcke, i ett pressmeddelande.

Enligt hovrätten visar utredningen att Paolo Macchiarini har insett risken för att ingreppen skulle orsaka patienterna kroppsskador och lidande och att han varit likgiltig inför det.

– Vid uppsåtsbedömningen har vi lagt vikt vid att det inte rört sig om några impulshandlingar utan om planerade ingrepp och att det därmed har funnits utrymme för överväganden, säger Maria Hölcke.

Enligt domstolen är ingreppens karaktär – oåterkalleligt avlägsnande av ett livsviktigt organ – sådant att straffvärdet för var och ett av brotten ligger över minimistraffet för grov misshandel, som är ett års fängelse.

”Försvårande är också att ingreppen har skett på människor som befunnit sig i en utsatt situation och att allmänhetens förtroende för sjukvården har skadats”, skriver rätten i domskälen.

Straffvärden bedöms av hovrätten vara tre års fängelse, men reduceras med hänsyn till den långa tid som har gått mellan gärningarna och lagföringen.

Paolo Macchiarini själv kommenterade domen vid en pressträff.

– Jag är lite överraskad att domstolen beslutade att jag hade uppsåt att skada de tre patienterna när polisutredningen inte visat det, sa han enligt nyhetsbyrån TT.

Han påpekade att patienterna sagt att det var tacksamma för chansen till en operation.

Macchiarini sa även att han redan lever som i ett litet fängelse efter att ha förlorat sitt jobb och sitt rykte.

– Det är så jag känner det. Jag lever som i ett fängelse de senaste åren. Jag är anklagad för allt, anklagad i medierna och i en dokumentär vars fakta ingen kollat. Ingen har tänkt på följderna det här skulle kunna ha för min familj, för mina små barn.

Hans advokat Björn Hurtig sa att domen kommer att överklagas, och tror sig kunna hitta detaljer som gör att att Högsta domstolen väljer att ta upp målet, som bland annat att påföljden enligt honom blev alldeles för hård.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08