23948sdkhjf

Hjälpmedelsföretag får vite för ofullständig information

Hjälpmedelsföretaget Tendo får en knäpp på näsan och ett rejält vitesföreläggande av marknadsplatsen Spotlight. Orsak: ett pressmeddelande som utelämnade viktig information till marknaden.

Tendo, som utvecklar robotiserade hjälpmedel för personer med begränsningar i handfunktionen, skickade den 30 mars i år ut ett pressmeddelande om att bolaget beviljats tre miljoner kronor i bidrag från Vinnova. Pengarna skulle användas för klinisk validering och utveckling av företagets produkt One Grip inför CE-märkning.

Men pressmeddelandet saknade flera detaljer om bidraget, såsom att cirka en tiondel av det var avsett för en samarbetspartner till bolaget, att utbetalningsperioden var drygt ett år samt att bidraget var villkorat av vissa motprestationer från Tendos sida.

Diskrepansen uppmärksammades av Spotlight, den marknadsplats där Tendos aktie är noterad. Spotlight menar att det rörde sig om insiderinformation och att denna därmed ska offentliggöras på ett sätt som gör att allmänheten kan göra en fullständig och korrekt bedömning inför ett eventuellt investeringsbeslut. Till saken hör att det vid tillfället pågick en teckningsperiod i en företrädesemission i bolaget.

Visserligen skickade Tendo senare ut ett rättat pressmeddelande med de tidigare saknade detaljerna, men det räcker inte för att slippa kritik och påföljd.

"Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Detta är av särskild betydelse av när sådan information presenteras under genomförandet av en emission så att det säkerställs att samtliga potentiella investerare ges möjlighet att handla bolagets aktier på lika villkor", skriver Spotlights disciplinnämnd i sitt beslut.

Nämnden framhåller visserligen att ingenting tyder på att Tendo haft uppsåt att vilseleda marknaden, men ålägger trots det företaget att betala ett vite på 60 000 kronor.

Av Tendos svar till nämnden framgår att det första pressmeddelandet utformades av en kommunikationsbyrå. En av de åtgärder som Tendo nu aviserar är att man "kommer framgent att självt bedöma konsulternas arbete mer kritiskt för att säkerställa att pressmeddelandet är korrekt och inte till fullo lita på konsulternas kompetens".

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078