23948sdkhjf

Mikael Rehnström: ”Vikten av välfungerande nätverk”

På onsdag börjar Samtit Kongress. Här kan du läsa Samtits ordförande Mikael Rehnströms ledare från Medtech Magazines Samtit-utgåva.

Arbetet med att bygga upp Sveriges civilförsvar pågår på för fullt, i linje med detta stärks dess robusthet gällande tillgänglighet och uthållighet inom utvalda områden. Vi kommer utmanas att söka nya lösningar för hur vi ser på upphandling, implementering, upprätthållande av kompetens, lagerhållning, omfördelning av resurser, standardisering av typ av utrustning, långsiktiga avtal för god framhållning av kostnader och intäkter.

En omställning av medicintekniska produkter och personal kan snabbare genomföras med standardiserad utrustning, tillgång till tillhörande informationsyta för användarstöd och handhavande utbildning. För att uppnå detta krävs en aktiv och kontinuerlig dialog mellan kund och leverantör.

Nya avancerade lösningar öppnar för nya mervärden

Tillgängliga och kommande lösningar på marknaden blir mer och mer avancerade. Samtidigt som vi har en stor omsättning av personal sätter detta fingret på vikten av det goda användargränssnittet, hur utrustningen stöder inte bara patientens behov via sina funktioner utan även supporterar användaren som med god avsikt använder produkten. I kombination med snabbt tillgänglig information som optimerar möjligheten till rätt åtgärd skapas en god förutsättning till en säker och korrekt användning av en produkt.

Det lyfter fram behovet av att vidareutveckla våra redskap i ”kompetenslådan”, exempelvis från dagens manualer till snabbt sökbar information presenterad på lämpligaste sätt för att direkt kunna förstå och åtgärda uppstått problem. Skulle vi vilja spänna bågen lite till och säga att komplexa system sannolikt själva vet vad som är orsaken till ett befintligt problem.

Traditionell hantering vid fel sker via loggar, som uttolkade leder fram till en föreslagen åtgärd. Det innebär att denna tolkning skulle kunna presenteras som en säker åtgärd direkt till användaren, samtidigt som den tillgängliggörs för tillverkare och serviceorganisation.

Varför skulle en medicinteknisk produkt inte själv kunna godkänna dig som användare efter genomgången utbildning, eller i uppföljningen av din upprätthållna kompetens? Utmaningen för oss är hur vi förhåller oss till denna typ av möjlighet till online support på riktigt. 

Kan en god och stabil vårdproduktion säkerställas via ett medicintekniskt serviceperspektiv?

Det behövs ett systemstöd som för en medicinteknisk produkt samlar in bakgrundsdata, för att uppmärksamma serviceorganisationen vid ökad risk för driftstörning, med avsikt att minimera produktionsstörning och göra åtgärder mer förutsägbara och därmed planerbara.

Denna typ av systemstöd baseras på gemensamma forum där vi, vården och interna servicegivare i samverkar med våra leverantörer, skapar förutsättning för att tillgängliggöra information som skapar mervärde.

Våra tekniska plattformar kommer bli mer och mer ihopkopplade. Det som är minst lika viktigt är att vi behöver bli mer ihopkopplade via våra interpersonella nätverk, det är när vi interagerar som vi skapar de stora mervärdena.

Vi i Samtit bär i slutet av vårt namn IT som en självklar och naturlig del i vårt medicintekniska nätverk. Vi ser den stora kompetens som ryms inom vårt nationella nätverk, och vi är och kommer att vara en viktig och aktiv kraft i det gemensamma nationella arbetet.

Artikeln är en del av vårt tema om Samtit.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062