23948sdkhjf

Framtidens hälsokoll: Bärbara sensorer kollar dina värden

Att tidigt upptäcka varningssignaler kan bespara människor mycket lidande och sjukvårdssystemet stora resurser. Här kan framtidens medicinteknik bidra – med hjälp av bärbara sensorer som kontinuerligt håller koll på hälsotillståndet.

På Mälardalens universitet pågår en rad projekt för att utveckla sensorsystem som samlar in data för att följa människors hälsotrender. Det kan handla om hjärtaktivitet, andning och blodtryck, men även exempelvis tecken på begynnande balansproblem eller kombinationer av mätvärden som förvarnar om förhöjd risk för olika sjukdomar.

– Meningen är att man ska kunna följa sin hälsotrend, inte bara sin sjuktrend, så att man tidigt kan se om det är någonting som inte stämmer eller behöver kollas upp närmare, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning på medicintekniska sensorsystem.

Den grupp som hon leder fokuserar på ickeinvasiva sensorer, som appliceras på kroppen. De är i hög grad trådlösa och är lätta att bära med sig i hemmet.

– En variant vi jobbat mycket med är rörelseanalys för att förebygga fallolyckor. Om man kan upptäcka förändringar som tyder på försämrad balans så kan man tidigt varna personen och även sätta in förebyggande träning som förbättrar balansen.

Ett projekt har tagit fram speciella sulor som mäter tryckfördelningen under fötterna när personen går. Dessa kan användas för att utvärdera balansförmågan men även för att mäta belastning i olika arbetssituationer. Ett annat sensorsystem som är under utveckling går ut på att monitorera och förebygga olika kroniska sjukdomar.

– Vissa saker mäter man jätteofta, andra mer sällan. Men tanken är att följa hälsotrenden över tid, så att man tidigt kan upptäcka försämringar. Då blir man själv sin egen referens, man vet vad som är normalvärden för individen.

I en del projekt använder man sig av artificiell intelligens, AI, vid signalbehandlingen. Ett sådant exempel är användningen av ett digitalt stetoskop som mäter hjärtljud.

– En allmänläkare kanske kan vara lite otränad på att känna igen alla ljud förknippade till exempel med olika klaffel. Då kan man med hjälp av AI-system få vägledning och beslutsstöd. Det är aldrig tekniken som ska fatta besluten, men den kan sortera ut vad som är fullt normala ljud och vilka som behöver utredas vidare av en expert, säger Maria Lindén.

Hon betonar att alla projekt har som mål att hitta lösningar på verkliga problem. Den handlar inte om att utveckla teknik för teknikens skull.

– Det betyder att de tänkta användarna, såväl patienter som användargrupper inom hälso- och sjukvård, måste involveras. Och det ska helst ske redan innan man börjar utveckla ett tekniksystem.

Maria Lindén är en av föreläsarna på SAMTIT Kongress i Malmö 3-5 maj.

Artikeln är en del av vårt tema om Samtit.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078