23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Glasfabrik minskar sitt koldioxidavtryck med solceller

Vilken koppling finns mellan synglas och kameralinser till solcellsteknik? Utöver det faktum att glas skyddar solceller, berör denna fråga klimataspekter, ekonomiska överväganden och marknadspotential. Starka argument har samlats till stöd för Mirit Glas, vilket har lett till beslutet att påbörja installationen av solcellspaneler på fabrikstaket i Vojens.

Med ett årligt elbehov på cirka 280 000 kWh, ser företaget en tydlig anledning till att agera. Genom att utrusta taket med solcellspaneler, strävar Mirit Glas efter att möta upp till 30 procent av fabrikens energibehov med renare solenergi.

"Vårt fokus ligger inte enbart på att byta till grön el, utan vi siktar även på att generellt minska vår elförbrukning. Att leverera skräddarsydda glaslösningar, alltifrån glasrör till synglas, innebär att elförbrukningen är en väsentlig del av vår produktion. Vi ser dock till att energin vi använder är mer miljövänlig," förklarar Jens Milbrat, verkställande direktör.

Han betonar även det ekonomiska värdet i projektet. "Naturligtvis överväger vi även hur solcellsanläggningen kan sänka våra elkostnader. Det är tillfredsställande att genom denna åtgärd kunna minska vårt koldioxidfotavtryck," tillägger han.

Solcellsinitiativet är en del av Mirit Glas insatser för att uppnå FN:s 17 mål för hållbar utveckling, där företaget engagerar sig för att främja hållbarare industriella processer. Ambitionen är att solcellsinstallationen ska minska företagets koldioxidutsläpp med 11 ton årligen.

"Det finns flera viktiga skäl till att installera solceller. Det är inte bara ekonomiskt gynnsamt, det känns även rätt, och det hjälper till att förstärka en känsla bland våra anställda om att vi, som ett företag, aktivt bidrar till klimatarbetet," säger Milbrat.

Denna satsning har också en gynnsam effekt på arbetsmiljön, där ett stort engagemang finns bland de anställda att sträva efter en mer hållbar framtid och att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

"Vi upplever särskilt att våra yngre medarbetare värdesätter våra miljöinsatser. Detta gör att de känner att de också bidrar till klimatförbättringar," delar Milbrat.

För Mirit Glas är solcellsprojektet en central del av företagets omfattande engagemang i klimatmål och strävan efter FN:s hållbarhetsmål. Genom att erkänna utmaningarna associerade med energianvändningen inom glastillverkning, arbetar Mirit Glas målmedvetet för att förbättra sitt koldioxidresultat och införliva ett hållbarhetstänk i sin dagliga verksamhet. Detta är även av stor betydelse för Mirit Glas stora kunder, som alltmer efterfrågar att deras leverantörer följer en hållbar produktion.

Solcellsinstallationen inleddes den 20 mars och beräknas vara avslutad före sommarens början. Den fullständiga installationen kommer att täcka en yta på 567 kvadratmeter och bestå av 290 solpaneler. Den förväntade effekten beräknas till en produktion på 87 000 kWh solenergi, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Mirit Glas totala elförbrukning.

 

---

Mirit Glas A/S
Marielundvej 37 D - 1.sal
2730 DK-Herlev
Herlev Kommune
Danmark
VAT nummer: DK31170508
P nummer: 1003055807

Kontaktperson

JSH
Johan Stenfeldt Hansen
post@mirit.dk

Sänd till en kollega

0.047