23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Vakuumteknik från Busch i fjärrvärmenät

Vakuumteknik från Busch för optimala vattenegenskaper i fjärrvärmenät.

Vattenkvaliteten i ett fjärrvärmenät är en avgörande faktor för livslängden hos rörledningar. För att förhindra korrosion i stålrör används avmineraliserat vatten som värmebärare. I samråd med Busch Vacuum Solutions tog elbolaget Elektrizitätswerke Mittelbaden fram en perfekt lösning för att med avancerad vakuumteknik leda bort syre och koldioxid från vattenkretsen. En anläggning för omvänd osmos används fortfarande för att avsalta vattnet. Med det nyutvecklade avgasningssystemet fann de en extremt effektiv och säker teknik som avsevärt kommer att öka livslängden för nätets stålrör.

Elbolaget som har fyra anläggningar genererar energi åt närmare 300 000 invånare. Anläggningen i Offenburg servar även ett fjärrvärmenät för 900 hushåll. Vatten som matas in i fjärrvärmenätet fungerar som värmeöverföringsmedium som värms upp till 80 °C med spillvärme från en kraftvärmepanna.

Tillsammans mäter de båda befintliga fjärrvärmenäten nästan fem kilometer och består av termiskt isolerade rör av kolstål. För att rören skall få maximal livslängd reduceras vattnets pH-värdet till 0 i en avhärdningsanläggning. Tidigare sögs rökgasen, som till största del utgörs av syre och mindre mängder koldioxid, ut var för sig med ett avgasningssystem. Dessa enheter var utrustade med vätskeringvakuumpumpar. För Tobias Friedemann, bolagets tekniska expert, innebar denna vakuumförsörjning ingen tillfredsställande lösning. Dessa vakuumpumpar använde vatten som driftsvätska och kostnaderna för färskvatten uppgick årligen till 3 000 euro.

Processingenjörerna hos Busch utvecklade ett helt nytt termiskt avgasningssystem i hjärtat av det som kommit att bli den senaste generationen frekvensstyrda MINK klovakuumpumpar.
Under 24 timmars drift matas konstant 1 000 liter vatten per timme in i avgasningssystemet. Vattnet sprayas in i ett vakuumkärl. Att spraya vatten och fylla enheterna i tanken skapar största möjliga yta för vattnet för effektiv utsugning av ångorna med vakuumpumpen. Vatten som har avgasats på detta sätt kan matas tillbaka till kretsen via styrsystemet, antingen direkt eller med en lagringstank.

En utmaning för processingenjörerna var det slutna utrymmet i direkt anslutning till kraftvärmepannan. Lösningen är ett kompakt avgasningssystem på en ram som innehåller alla komponenter, inklusive styrsystemet. Anslutningen till värmeledningen drogs på ett sätt så att avgasningssystemet omväxlande behandlar vattnet för de båda fjärrvärmenäten i drift.

Avgasningssystemet från Busch sattes i drift i början av 2020. Sedan dess avgasar det vatten för två lokala värmeledningsnätverk på 1,8 respektive 2,8 kilometer och har en total vattenvolym på 300 kubikmeter.

Användningen av MINK klovakuumpumpar innebär att man inte längre behöver färskvatten som driftsvätska. På så vis sparar man  in på installationskostnader för inmatning och borttagning samt, viktigast av allt, kostnaden för själva vattnet. MINK klovakuumpumpar arbetar helt beröringsfritt. Detta innebär att de inte kräver vatten eller någon annan driftsvätska för att komprimera eller extrahera ånga. Vidare åstadkommer de en tillförlitlig nivå av önskat vakuum i avgasningsbehållaren. Detta gör de oberoende av vattenmängd eller temperatur.

Varvtalsreglering innebär att vakuumpumpen kan anpassas exakt efter rådande vattenförhållanden och ge erforderlig vakuumnivå vid varje tillfälle.

Den så gott som underhållsfria MINK klovakuumpumpen ersätter två av de tidigare vätskeringsvakuumpumparna. Vattencirkulation, vattentemperatur och vattenledningsförmåga övervakas kontinuerligt. Framtida nätverk kommer också att utrustas med avgasningssystem från Busch Vacuum Solutions.

Busch Vakuumteknik AB
Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Härryda kommun
Sverige
VAT nummer: SE5561981308

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.078