23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Energieffektiv förpackning av pizzatopping

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Efter flera års drift är Birger Brødløs, teknisk chef på Danish Crown Toppings övertygad om att han fattade rätt beslut angående centralisering av vakuumförsörjning vid förpackning av pizzatopping.

Pepperoni för pizzatopping är kärnprodukten för Danish Crown Toppings. Totalt 15 000 ton välsmakande pizzatopping produceras varje år. Det räcker till 300 miljoner pizzor. Pepperonin förpackas på sammanlagt sju förpackningslinjer med maskiner för brickförslutning och termoformning. Det erforderliga vakuumet tillhandahålls effektivt med en central vakuumförsörjning från Busch Vacuum Solutions.

DK-Foods A/S, som grundades 2003, bytte namn till Danish Crown Toppings 2017. Olika typer av pepperonin produceras som används för skivor, kuber eller sticks exklusivt för pizza. De är därför kompletta B2B-produkter som levereras till tillverkare av djupfryst pizza och snabbmatskedjor över hela världen.

Tillverkningen sker i danska Kjellerup med 110 anställda i två skift. Produkterna förpackas på totalt sju förpackningslinjer med maskiner för brickförslutning eller termoformning i förpackningsstorlekar mellan 1 och 15 kilo. Samtliga förpackningsmaskiner är utrustade med R5 lamellvakuumpumpar från Busch som standard medan en andra R5 lamellvakuumpump har monterats på maskinerna för termoformning för att forma bottenfilmen.

 I början av 2017 hade den tekniska chefen, Birger Brødløs, redan börjat fundera på hur han kunde få en mer effektiv vakuumförsörjning för de på den tiden fem förpackningsmaskinerna.

 Målet var att förhindra att värmestrålningen från vakuumpumparna att nå produktionsutrymmena. Vid den här tidpunkten användes nio vakuumpumpar 16 timmar per dag i fem förpackningslinjer med en totalt kapacitet på 28 kW. Temperaturen i produktionsutrymmena hålls permanent på 14 °C. Värmestrålningen från vakuumpumparna krävde en större mängd energi från luftkonditioneringssystemet för att förhindra att temperaturen i produktionsutrymmena steg.

Birger Brødløs kontaktade vakuumexperterna på Busch. De rekommenderade användning av en central vakuumförsörjning som installerades utanför produktionsområdet. De menade att detta skulle helt eliminera buller och värmeemissioner i produktionsområdet. Projekteringen av den nya centrala vakuumförsörjningen utfördes så att de befintliga R5 vakuumpumparna kunde användas i det nya vakuumsystemet vilket skulle leda till lägre investeringskostnader. Vakuumsystemet installerades i en främre byggnad intill produktionshallen. Tekniskt sett har vakuumsystemet en modulär uppbyggnad och försörjer de enskilda förpackningsmaskinerna med olika vakuumnivåer via tre rörledningar.

Fyra R5 lamellvakuumpumpar (fig. 1, fig. 2) är kopplade till ett vakuumkärl som permanent evakuerar till 50 millibar. Detta ”grovvakuum” finns i hela rörledningen upp till ventilen på förpackningsmaskinen. Vakuumkärlet fungerar som en vakuumreserv. Detta säkerställer att en tillräcklig kapacitet upprätthålls om t.ex. alla vakuumkamrar fordrar vakuum samtidigt för extrahering av luft. När 50 millibar nås i vakuumkamrarna, kopplas processen om till den andra rörledningen via ventiler. Denna rörledning är kopplad till ytterligare två R5 lamellvakuumpar i vakuumsystemet som genererar ett mellanvakuum på 15 millibar. Förpackningskamrarna evakueras i två steg. Detta är tekniskt sett det effektivaste sättet att få mycket snabba nedpumpningstider.

Två MINK klovakuumpumpar (fig. 3) från Busch är också del av vakuumsystemet. Dessa MINK klovakuumpumpar går oberoende av de andra vakuumgeneratorerna. De genererar ett vakuum på 200 mbar och är kopplade till ett hanteringssystem för förpackad pepperoni. De drivs av två intelligenta frekvensstyrda enheter. Kommunikationen via deras egen BUS-anslutning gör att de kan matcha kapaciteten för vakuumpumparna exakt till det faktiska behovet. MINK klovakuumpumpar drivs beröringsfritt. Detta betyder att de inte kräver något driftmaterial eller slitdelar, vilket i princip gör dem underhållsfria (fig. 4).

 Ytterligare en fördel märktes efter driftsättningen av vakuumsystemet 2017. Genom centraliseringen av vakuumförsörjningen och installationen utanför de kylda produktionsutrymmena var att det var möjligt att reducera kylkapaciteten i byggnaden. I slutändan innebar detta en årlig besparing av energikostnader på 147 000 kWh. Tack vare de höga energibesparingarna subventionerade den danska staten investeringen i den centrala vakuumförsörjningen och Danish Crown Toppings fick en ”energibonus” under det första året efter driftsättningen.

Vakuumsystemet regleras av ett styrsystem från Busch. Med det kan kapaciteten anpassas direkt till det faktiska behovet för de förpackningsmaskiner som är i drift. Detta innebär att enskilda vakuumpumpar slås av och slås på utifrån det faktiska behovet. I den dagliga verksamheten innebär detta att drifttiden för varje enskild vakuumpump blir kortare och att de inte används konstant under två skift, som tidigare var fallet när vakuumpumparna var installerade direkt på eller i förpackningsmaskinen. Detta ger ytterligare energibesparingar eller kraftreserver. Birger Brødløs drog nytta av detta och har sedan dess anslutit två nya förpackningslinjer till vakuumsystemet som ursprungligen var utformat för fem förpackningslinjer.

Efter flera års drift är Birger Brødløs övertygad om att han fattade rätt beslut angående centraliseringen av vakuumförsörjningen vid förpackning av pepperoni.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Bilder och video

Fig 3.\nMink klovakuumpumpar generar en maximal vakuumnivå på 60 millibar och används därför för termoformning av bottenfilmenFig 4.\nTvärsnittsbild av en MINK klovakuumpump: de fungerar beröringsfritt och är i princip underhållsfria

Sänd till en kollega

0.078