23948sdkhjf

SOS Alarm får kritik för bristande patientsäkerhet

SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Socialstyrelsen riktar kritik mot att vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen inledde under 2011 en nationell granskning av SOS Alarm Sverige AB. Myndighetens tillsyn ledde till att ett antal krav ställdes på vårdgivaren och det är resultatet av vårdgivarens åtgärder som Socialstyrelsen nu kritiserar.

-SOS Alarm har redovisat åtgärder som sedan inte vidtagits. Dessa måste omsättas i praktiken och följas upp om de ska ha effekt, säger Socialstyrelsens inspektör Maria Carlund.

Inte uppfyllt krav

Socialstyrelsen anser att SOS Alarm inte har uppfyllt de krav som patientsäkerhetslagen ställer på ledning, planering och kontroll av verksamheten i den utsträckning att god hälso- och sjukvård garanteras. Framförallt saknas egen kvalitetskontroll i form av uppföljning av samtalen, både vad gäller bemötande av patienter och medicinsk bedömning

-Det är mycket viktigt att minimera risker i den prehospitala akutsjukvården eftersom misstag kan vara livsavgörande. Säkerhetsarbetet är centralt och vi ser allvarligt på dessa brister, säger Maria Carlund.

Samtalsuppföljning brister

SOS Alarm har medgivit brister i bedömningar och prioriteringar av samtal och uppger att samtalsuppföljning är det främsta sättet att förbättra verksamheten. Socialstyrelsen anser därför att det är anmärkningsvärt att SOS Alarm under 2010 inte har genomfört några samtalsuppföljningar alls. Under senare delen av 2011 har 715 samtal avlyssnats, men hittills har SOS Alarm inte dragit några slutsatser utifrån dessa. De har inte heller återkopplat resultaten till personalen. SOS Alarm framhåller att företaget genomgått en stor omorganisation under 2011, vilket påverkat rutiner och patientsäkerhetsarbete.

-Det är oacceptabelt att vårdgivaren inte har säkerställt en bibehållen kontroll av kvaliteten i samband med förändringarna, säger Maria Carlund.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078