23948sdkhjf

Björn Skifs affischnamn för hörselturné

Fler än 1,3 miljoner svenskar har en hörselnedsättning men bara en av
fyra väljer att göra något åt det. En av dem är Björn Skifs som vill få
fler att ta hand som sin hörsel.

Kampanjen "Sverigeresan för bättre hörsel" är en gemensam satsning av
hörselkedjorna Hörsam, Din Hörsel och Audionomerna Sweden, i samarbete
med tillverkaren av hörapparater, Oticon. Turnén inleds idag i
Östersund. På plats finns den fullt utrustade mobila hörselklinik som
ska besöka ett 40-tal platser över hela landet under våren och sommaren.

Målsättningen är att 8 000 svenskar ska testa sin hörsel, via s.k.
screening-tester*, i kliniken som inryms i en husbil. Vid kliniken får
besökarna möjlighet att träffa en Leg. Audionom samt prova den nya
tekniken inom hörselområdet som markant förbättrat förutsättningarna för
personer med hörselnedsättning att leva ett aktivt liv.

- Det borde vara lika självklart att testa sin hörsel som att testa
synen. Jag skulle inte kunna leva det liv jag lever idag utan mina
hörapparater. Med nya tillbehör kan jag även höra mobiltelefonen, teven
och den jag vill tala med, rakt in i hörapparaterna, säger artisten
Björn Skifs som stödjer Sverigeresan för bättre hörsel.

- Fyra av tio svenskar har svårt att höra i bullriga miljöer på till
exempel restauranger, jobbet eller i samlingslokaler. Med Sverigeresan
för bättre hörsel vill vi uppmärksamma problemet och visa på de
möjligheter som finns idag för att leva ett aktivt och rikt liv även med
nedsatt hörsel, säger Robert Lundgren, vd för Oticon som initierat
Sverigeresan för bättre hörsel.

* Ett screening-test tar upp till 15 min att utföra. Vid den rullande
kliniken finns möjlighet att utföra enklare snabbtest eller audiologiska
screening-test vilka båda ger en god indikation om det behövs en vidare
utredning.

Färsk hörselfakta:

· · Enligt SCB:s senaste statistik har var sjätte svensk en
hörselnedsättning, det betyder att 1,3 miljoner människor i Sverige
upplever att de hör dåligt. Bara 28 procent väljer att göra något åt
det, enligt HRF (Hörselskadades riksförbund). Dåliga ljudmiljöer skapar
utanförskap, stress och försämrar minnet enligt forskning från Högskolan
i Gävle.

· · Enligt HRF:s senaste årsrapport har hörselproblem blivit
allt vanligare i hela befolkningen, inte minst bland arbetstagare. Under
de senaste 20 åren har antalet hörselskadade i yrkesverksam ålder ökat
med nästan 250 000 människor och uppgår nu till över 700 000. Det
innebär att mer än hälften av alla hörselskadade (55 procent) är under
65 år.

· · En färsk studie från Karolinska institutet* på 40 000
personer i Östergötland visar att sjukskrivna med hörselproblem löper 40
procents högre risk att drabbas av framtida förtidspension. Risken var
ännu större bland kvinnor. I rapporten konstateras att hörselnedsättning
är ett växande problem och kommer att bli bland de tio allvarligaste
hälsoproblemen i västvärlden år 2030.

* "Future risk for disability pension among people with sickness absence
due to otoaudiological diagnoses: a population-based cohort study with a
12-year follow-up." Published in Scand J Public Health, March 7, 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Lundgren, vd för Oticon
Tel: 08-545 227 62, Mejl: rl@oticon.se ( rl@oticon.se )

Pål Ekberg, marknadschef Oticon
Tel: 073-944 7678 Mejl: pek@oticon.se ( pek@oticon.se )

Heléne Ljung, vd för Audionomerna Sweden AB
Tel: 070-722 0415, Mejl: helene.ljung@audionomerna.se

Kjell Alenius, vd för Hörsam AB
Tel: 070-280 1145, Mejl: kjell.alenius@horsam.se

Inger Hansson Ekström, vd för Din Hörsel AB
Tel: 070-484 6452, Mejl: inger.hansson-ekstrom@dinhorsel.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078