23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Vakuumpumpar för pneumatisktransport

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Numera är pneumatisktransport en viktig teknik för matning av bulkmaterial genom rörledningssystem till olika processer.

Inom livsmedelsteknisk bearbetning, läkemedelsindustri och kemisk industri samt inom plastindustrin ingår pneumatisktransport som ett ovärderligt moment för transport av pulver och granulat. Rätt val av vakuumpump är avgörande för driftskostnaderna för ett pneumatiskt transportsystem. Modern vakuumteknik möjliggör ekonomisk och miljövänlig drift av pneumatiskatransportsystem.

För att kunna välja den effektivaste metoden av vakuumgenerering är det viktigt att känna till transportsystemets driftsvillkor samt hur du tillämpar denna kunskap vid val av vakuumpump. Dessa parametrar är av största vikt för att kunna välja den lämpligaste vakuumlösningen. Å ena sidan är det viktigt att känna till materialets egenskaper, ytterligare parametrar som påverkar valet är rördragning, längd och diameter samt typ av transport (fig. 1). Dessa parametrar kan användas för att fastställa det erforderliga differentialtrycket (∆p). Differentialtrycket och volymflödet är de primära parametrar som påverkar det tekniska valet av vakuumpump eller vakuumsystem. För den ekonomiska effektivitetsberäkningen måste driftskostnaderna beaktas utöver själva investeringskostnaderna.

Olika principer för vakuumpumpar
Följande mekaniska vakuumpumpar, som uppnår olika differentialtryck eller vakuumnivåer, används framförallt för pneumatisktransport (fig. 2):

• Sidkanalfläktar
• Blåsmaskiner med roterande lober
• Lamellvakuumpumpar
• MINK klovakuumpumpar

 Sidkanalfläktar
Små sidkanalfläktar uppnår höga volymflöden, vilket gör dem lämpliga för användning i korta transporter som kräver låga differentialtryck och höga volymflöden. Sidkanalfläktar komprimerar oljefritt och är relativt billiga att anskaffa. Sidkanalfläktarna har däremot ingen stabil kurvkaraktäristik och är därför inte stabila när det gäller volym. Om de används till sina respektive prestandagränser har de ett energibehov över genomsnittet.

Blåsmaskiner med roterande lober
Blåsmaskiner med roterande lober (fig. 3) arbetar beröringsfritt och därmed utan olja i kompressionskammaren. De kan användas för differentialtryck på upp till 500 hPa (mbar). På grund av dessa relativt låga differentialtryck är användningen av blåsmaskiner med roterande lober i pneumatisktransport begränsat till applikationer som kräver höga volymflöden vid låga differentialtryck. I detta användningsområde kännetecknas blåsmaskiner med roterande lober av sitt låga effektbehov.

Lamellvakuumpumpar
Lamellvakuumpumpar (fig. 4) är de perfekta vakuumpumparna för pneumatisktransport som kräver höga differentialtryck och där det krävs långa transporter. Lamellvakuumpumpar är alltid lämpliga där produkter måste transporteras långsamt (pluggad transport, fig. 1).

Sluttryck på upp till 0,1 hPa (mbar) kan uppnås med lamellvakuumpumpar, vilket motsvarar ett vakuum på 99,99 procent. Ingen annan vakuumpump för pneumatisktransport uppnår ett lika högt vakuum (fig. 2) och kan dessutom arbeta vid lägre differentialtryck. Detta garanterar en stabil kurvkaraktäristik över hela tryckområdet från atmosfärstryck till driftstryck. Lamellvakuumpumpar smörjs med cirkulerande olja. Detta innebär att de har en intern oljekrets, vilket ställer krav på regelbundet underhåll.

MINK klovakuumpumpar
MINK klovakuumpumpar (fig. 5) från Busch Vacuum Solutions har under många år varit en standard inom pneumatisktransport. Detta är en utveckling som har motiverats utifrån deras energieffektivitet, det faktum att de är så gott som underhållsfria och kan behovstyras. MINK klovakuumpumpar är tillgängliga i olika versioner och storlekar från 60 till 1 200 m3/h med möjlighet till frekvensstyrning. Busch erbjuder också separata centralvakuumsystem för ett flertal transportlinjer eller hela anläggningar.

MINK klovakuumpumpar komprimerar olje- och beröringsfritt. Detta gör dem så gott som underhållsfria och extremt energieffektiva.

Sammanfattning
Vakuum för processer med pneumatisktransport kan genereras av olika mekaniska vakuumpumpar. Vilken vakuumpump som passar beror på transportsystemets tekniska parametrar. Det är viktigt att känna till alla dessa parametrar för att kunna välja den lämpligaste vakuumpumpen. I ekonomisk effektivitetsberäkning behöver man ta hänsyn till investeringskostnaderna för vakuumpumpen, driftstiden samt underhållsbehovet.

Busch Vacuum Solutions har ett bredd utbud av pumpar och våra vakuumexperter kan hjälpa till och välja den bästa lösningen.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Sänd till en kollega

0.078