23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Den nya framgångsformeln för pinnfräsar stavas ALNOVA!

| Medlemsnyhet | Företag Oerlikon Balzers Coating Sweden AB

Beläggningstekniken är en av de krafter som driver på utvecklingen inom tillverkningstekniken. I synnerhet material som är svåra att bearbeta ställer hela tiden nya krav på verktygen. Här kommer vi med positiva nyheter till Dig!

Behovet att bearbeta så kallade svårbearbetade material, bland dem rostfria stål, titan- och nickel-baserade legeringar, blir allt större. Användningen av titanlegeringar i flygplansramar kommer att öka till mer än det dubbla i nästa generation av flygplan, såsom Airbus A350 och Boeing Dreamliner. Höglegerade stål samt kobolt- och nickelbaserade legeringar hör också till de kategorier av material som huvudsakligen väljs för drivsystem. Det blir allt svårare att bearbeta dessa krävande material. Följaktligen står tillverkarna inför stora utmaningar i fråga om skärande bearbetning, när målet är att sänka enhetskostnaderna och samtidigt höja produktiviteten. I skärprocesser där kylmedel under högt tryck (> 100 bar) tillförs direkt på skäret är potentialen att höja prestanda för den nyaste generationen av maskinverktyg redan uttömd. Lyckligtvis har det gjorts framsteg inom beläggningstekniken som erbjuder alternativ och nya möjligheter.

När man bearbetar material som är svåra att bearbeta leder den låga värmeledningsförmågan i arbetsstycket till höga temperaturer i skäret. Nya generationer av beläggningsmaterial erbjuder betydande förbättringar i detta avseende. På samma gång minskar de det tribokemiska slitaget och adhesionen av materialet på verktyget, vilket ökar verktygets livslängd. Balzers ingenjörer har i åratal systematiskt sökt efter ytbeläggningar med bättre egenskaper vid typiska användningstemperaturer. Nu har de lyckats sänka värmeledningsförmågan med hjälp av AlCrN-baserade ytbeläggningar (såsom BALINIT® ALCRONA PRO) – beläggningen fungerar som en värmesköld för verktyget.

Genom att tillföra ett fåtal atomer av t.ex. yttrium, kisel, bor eller vanadin kan vi nu producera helt nya nanokristallina beläggningsstrukturer, så kallade nanokompositbeläggningar. Det här är av avgörande betydelse för de mekaniska och termiska egenskaperna hos hårda ytbeläggningar under de betingelser som råder vid bearbetningen. Med hjälp av intelligenta beläggningsstrukturer och rätt val av dopningsämnen har det visat sig möjligt att öka hårdheten med upp till 50 % vid typiska bearbetningstemperaturer.

BALINIT® ALNOVA har utvecklats som ett förstklassigt beläggningsmaterial för pinnfräsar. Det grundar sig inte bara på en ny beläggningsteknik utan även på en modifiering av ytbeläggningens sammansättning. Tillsatsen av dopningsämnen resulterar i en nanokristallin beläggningsstruktur i flera skikt som förbättrar hårdheten vid höga temperaturer och ökar nötningsmotståndet. I jämförelse med konventionella högprestandabeläggningar ger BALINIT® ALNOVA 30 till 50 procent längre livslängd, vilket sätter nya standarder i fråga om kapacitet och produktivitet vid bearbetning av svårbearbetade material.

Medlemsnyhet

Företag
Oerlikon Balzers Coating Sweden AB

Gesällvägen 6
145 63 Norsborg
Sverige
Oerlikon Balzers Coating Sweden AB

Sänd till en kollega

0.062